pl.news
33.5K

Franciszek znowu odpalił – tym razem przeciwko tym, którzy znają Biblię

Podczas jedynie transmitowanej na żywo 27 stycznia "audiencji generalnej" Franciszek stwierdził, że poprzez modlitwę dokonuje się "nowe wcielenie Słowa". To stwierdzenie jest błędne, ponieważ wcielenie …More
Podczas jedynie transmitowanej na żywo 27 stycznia "audiencji generalnej" Franciszek stwierdził, że poprzez modlitwę dokonuje się "nowe wcielenie Słowa".
To stwierdzenie jest błędne, ponieważ wcielenie nie musi się powtarzać. Franciszek powiedział również niejasno, że "jesteśmy tabernakulami, w których słowa Boga chcą być przyjęte i zachowane, aby mogły nawiedzić świat."
Następnie zaatakował wiernych, którzy zapamiętują Biblię: "Trochę mnie irytuje, kiedy słyszę chrześcijan, którzy recytują wersety z Biblii jak papugi: 'O, tak... O, Pan mówi... On chce tego...'. Ale czy spotkałeś Pana z tym wersetem?".
Ta tyrada była nieuzasadniona, po pierwsze dlatego, że wśród katolików ci, którzy znają Biblię, są bardzo rzadcy, a po drugie dlatego, że Franciszek nie przedstawił żadnego przekonującego argumentu, dlaczego ci, którzy znają Biblię, są gorsi od niego.
Dla Franciszka Biblia nie jest kwestią pamięci, ale "spotkania z Panem". Prawda jest taka, że jedno nie powinno być przeciwstawiane drugiemu. …More
przeciwherezjom
To już kolej na atak na Świętą Biblię?! No cóż, szatan wie, że ma mało czasu, by zniszczyć wszelkie ślady Boga i zaprowadzić dusze do swojego przeklętego królestwa.
yarroox
Nie chcę się czepiać, ale w dokumentach Franciszka widzę takie cytowanie i powoływanie się na wersety wyrwane z kontekstu.
Np. w 57 punkcie QUERIDA AMAZONIA; cytat o wróblach wyrwany jest z kontekstu, aby podkreślić wartość ochrony Amazonii, a kontekst wypowiedzi Jezusa dotyczy innego problemu, a kolejny wers mówi, że jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli.
Aby było łatwiej przytoczę 57 punkt QUERIDA …More
Nie chcę się czepiać, ale w dokumentach Franciszka widzę takie cytowanie i powoływanie się na wersety wyrwane z kontekstu.
Np. w 57 punkcie QUERIDA AMAZONIA; cytat o wróblach wyrwany jest z kontekstu, aby podkreślić wartość ochrony Amazonii, a kontekst wypowiedzi Jezusa dotyczy innego problemu, a kolejny wers mówi, że jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli.

Aby było łatwiej przytoczę 57 punkt QUERIDA AMAZONIA i słowa Ewangelii Łk 12, 1-12
QA:
57. Jezus powiedział: „Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych” (Łk 12,6). Bóg Ojciec, który stworzył każdy byt we wszechświecie z nieskończoną miłością, wzywa nas, abyśmy byli Jego narzędziami, by usłyszano wołanie Amazonii. Jeśli pospieszymy do tego wstrząsającego krzyku, może wyraźnie okazać się, że stworzenia Amazonii nie zostały zapomniane przez Ojca niebieskiego. Dla nas chrześcijan, sam Jezus domaga się tego od nas, „ponieważ Zmartwychwstały tajemniczo je otacza i ukierunkowuje ku pełni. Te same dzikie kwiaty i ptaki, które podziwiał swymi ludzkimi oczami, są obecnie wypełnione Jego jaśniejącą obecnością”[77]. Z tych powodów my, wierzący odnajdujemy w Amazonii miejsce teologiczne, przestrzeń, w której sam Bóg ukazuje się i zwołuje swoje dzieci."

Ewangelia
Łk 12, 1-12 - Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. "