Clicks63
vi.news

Hiệu ứng Francis: Số linh mục đang giảm dần

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, số linh mục Công giáo đang giảm với số lượng lớn, mặc dù dân số thế giới và số người [được cho là] Công giáo đang gia tăng.

Các dữ liệu này có trong số liệu thống kê của Giáo hội năm 2017 mà Vatican vừa công bố.

Ngoài ra, số lượng chủng sinh đang giảm, trong khi số lượng giám mục đang tăng lên.

Hình ảnh: © Aleteia Image Department, CC BY-SA, #newsCjhfqtjhvv