Clicks2K

Znamenie od Boha ako súčasť Apokalypsy? Novus ordo kostoly doničené tornádom, veža a strecha obrátené v trosky.

Veža novus ordo kostola v obci Hrušky bola zničená a kostol v Moravskej Novej Vsi zostal bez strechy po prechode tornáda, ktoré do kostola udrelo. Mnohé média narážali v súvislosti s tornádom v Česku na Apokalypsu či už v článkoch alebo v ich názvoch. Podľa môjho názoru mohlo byť tornádo v Česku jedným z tých menej významných apokalyptických znamení (a o tom asi ešte neskôr napíšem) a jedným z Božích trestov. „Ide o jednu z najhorších prírodných katastrof v histórii Moravy.“ [1]

Zaujímavé však je, čo sa stalo v obciach Hrušky a Moravská Nová Ves s kostolmi.

„Podle místostarosty obce Hrušky je půl obce srovnána se zemí. Vichr auta mrštil proti domům, kostel je bez střechy.“ [2]

„Farní kostel svatého Jakuba Staršího v Moravské Nové Vsi přišel o krov a má rozbité vitráže, v Hruškách spadla kostelní věž, řekl ČTK farář Marián Kalina. Třetí chrám ve farnosti, který stojí v Týnci, poškozený není.“ [3]

„V obci je to jako po válečném bombardování. Domy jsou bez střech, okna bez skel, kostelu sv. Bartoloměje spadla věž a je zcela zničený.“ [4]

„Situácia bola najkritickejšia najmä v obciach Moravská Nové Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice. V danej oblasti vyčíňalo tornádo. Ako informuje TASR, starosta obce Hrušky uviedol, že polovica obce je zrovnaná so zemou – obec je bez kostolnej veže, domy sú zlikvidované a obec hlási výpadok elektriny.“ [5]

„„Po svém přechodu za sebou tornádo zanechává naprostou spoušť, ale jen o několik metrů vedle je zem nedotčená,” popsala Novinkám meteoroložka Dagmar Honsová.“ [6]

To, že kostoly sekty II. vatikánskeho koncilu boli hentakým spôsobom doničené, je podľa mňa výsledkom Božej prozreteľnosti a riadenia (ďalšie zaujímavé fakty o nivočení kostola neskôr v tomto článku).

Kostol v Hruškách prišiel o kostolnú vežu a kostol v Moravskej Novej Vsi prišiel o strechu (okrem iných poškodení). Boh nechal kostoly doničiť tornádom, aby ľuďom ukázal, že tie kostoly už neprislúchajú Jeho Cirkvi, Katolíckej Cirkvi, ale sekte II. vatikánskeho koncilu, neviestke babylonskej, ktorá sa od čias II. vatikánskeho koncilu zmocnila Ríma. V skutočnosti je to aj skutok milosrdenstva, pretože Boh prostredníctvom tohto znamenia dáva ľuďom ďalšiu možnosť obrátenia a prijatia katolíckej viery, celej a neporušenej, čo, samozrejme, zahŕňa zaujatie správnych postoj ohľadom heretickej sekty II. vatikánskeho koncilu v súčasnosti vedenej odpadlíkom Františkom. Podľa Ježiša Krista a podľa neomylného učenia jedinej Cirkvi, ktorú založil, Katolíckej Cirkvi, novus ordo „omša“ nie je platná, pretože za Pavla VI. bola zmenená forma premenenia vína a to takým spôsobom, že nová forma nemá rovnaký význam, ako tá stará, čo podľa katolíckeho učenia zneplatňuje sviatosť.

Pápež sv. Pius V., De Defectibus, 5. kapitola, 1. časť: „Slová konsekrácie, ktoré sú FORMOU tejto sviatosti, sú tieto: LEBO TOTO JE MOJE TELO. A: LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, NOVÉHO A VEČNÉHO ZÁKONA: TAJOMSTVO VIERY: KTORÁ BUDE VYLIATA ZA VÁS A ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. Nuž, ak by človek odstránil alebo zmenil čokoľvek vo FORME konsekrácie Tela a Krvi a v tej samej zmene slov by [nové] znenie zlyhalo znamenať tú istú vec, nekonsekroval by sviatosť.“ [zdroj]

Slová „tajomstvo viery“ boli odstránené a slová „za mnohých“ boli zmenené na „za všetkých“. Toto podľa katolíckeho sakramentálneho učenia zneplatňuje obe konsekrácie (aj chleba, aj vína) na novus ordo omšiach.

Okrem toho sa v kostole hentej farnosti sekty II. vatikánskeho koncilu udiali aj mnohé iné veci (okrem neplatných novus ordo „omší“), ktoré neboli úctivé voči Bohu a ktoré nezodpovedali pravej zbožnosti, ktorá by sa mala v kostole udržiavať. A mnohé zlé veci sa udiali aj mimo toho kostola. [7] Tieto veci sú pre sektu II. vatikánskeho koncilu typické. Na webe miestnych spoločenstiev som tiež čítal, že sú „otvorení aj ľuďom iných národností a z iných denominácií“. [8] Na stránke farnosti Moravskej Novej Vsi propagujú najrôznejšie heretické (nekatolícke a teda nekresťanské) rády, kongregácie a spoločenstvá sekty II. vatikánskeho koncilu vrátane odpadlíckych sestier diabolskej kacírky, indiferentistky a modlárky Matky Terezy a ekumenického rádu, ktorý „po vzoru původní sprituality sdružuje křesťany všech vyznání.“ [9] Ekumenizmus nemá s „pôvodnou spiritualitou“ Katolíckej Cirkvi nič spoločné a existujú kresťania len jedného vyznania.

Pápež Klement V., Vienský koncil, Dekrét #30, 1311-1312, ex cathedra: „Keďže tu však je aj pre regulárnych duchovných, aj pre sekulárnych duchovných, pre nadriadených i podriadených, pre oslobodených i neoslobodených, jedna všeobecná Cirkev, mimo ktorej niet spásy, pre všetkých pre ktorých je jeden Pán, jedna viera a jeden krst, ...“

Novodobé ekumenické hnutie je totálne v rozpore s katolíckou vierou a predstavuje odpadlíctvo. Iba katolíci sú kresťania, katolíci nie sú v žiadnej jednote s nekatolíkmi a mimo Katolíckej Cirkvi niet vôbec žiadnej spásy.

Na základe aj iných vecí som presvedčený, že ľudia z hentakých spoločenstiev a hentej farnosti nemajú katolícku vieru a sú heretici (okrem malých pokrstených detí a možno niekoľkých výnimiek). Oná farnosť, oný kostol a oná dedina teda boli typickým príkladom falošného náboženského života, kultúry, duchovného smilstva a bezbožnosti sekty II. vatikánskeho koncilu a podľa mňa nechal Boh vežu kostola a strechu kostola doničiť práve preto, aby tým na tomto typickom obraze sekty II. vatikánskeho koncilu naznačil, že tie kostoly sú pod kontrolou heretickej sekty, nie Jeho Cirkvi.

Nebo chce, aby ľudia zaujali správne postoje, prijali katolícku vieru, celú a neporušenú, a konali pokánie. Veterná smršť v tej dedine teda bola pre jej obyvateľov trestom, ale môže to pre nich byť aj požehnaním, ak zaujmú správne postoje, príjmu katolícku vieru a začnú konať pokánie.

VEĽMI ZAUJÍMAVÉ OKOLNOSTI NIČENIA KOSTOLOV TORNÁDOM:

Titulok: „Začali lietať okná, vitráže. Ak by sme ostali na mieste, boli by sme mŕtvi, opisuje farár“ [10]

„Redakcii Aktualít sa podarilo spojiť s farárom Mariánom KALINOM, ktorý pôsobí v dvoch najpostihnutejších obciach Hrušky a Moravská Nová Ves, ktoré vo štvrtok podvečer zasiahlo tornádo.

Mohli by ste nám opísať, ako to včera v obci vyzeralo? Kde ste boli v čase, keď sa obcou prehnalo tornádo?

Vyzeralo to veľmi zle. Keď sa prihnalo to tornádo, slúžil som svätú omšu. Ľudí som poslal, nech sa rýchlo schovajú pod chórus v kostole. Ja som utekal do sakristie. Začali lietať okná, vitráže, veľké kusy. Ak by sme tam zostali, boli by sme mŕtvi. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Potom sme len čakali, čo sa bude diať ďalej. Neodvážili sme sa ani otvárať dvere na kostole v Moravskej Novej Vsi, len sme počuli veľké rany. Kompletne celý krov kostola zletel, predný štít zletel. Našťastie v okolí nikto nebol.“ [11]

Máme veriť, že je to len úplná náhoda, že „farár“ zrovna v čase príchodu tornáda „slúžil“ nesvätú „omšu“? A toto je tiež zaujímavé: „Ak by sme tam zostali, boli by sme mŕtvi.“ Toto má tiež svoj význam: ak „kňaz“ a ľudia, čo tam chodia do kostola, budú naďalej chodiť na neplatnú novus ordo omšu, ak „tam zostanú“, ak zostanú zjednotení so sektou II. vatikánskeho koncilu, babylonskou smilnicou, stratia svoje duše v pekle, zomrú večnou smrťou.

Napísal som „kňaz“, pretože Marián Kalina bol „vysvätený“ za „kňaza“ v sobotu 25.6.2005 [12] z rúk „biskupa“ Vojtěcha Cikrle v katedrále sv. Petra a Pavla v Brne [13] v novom neplatnom ríte ordinácie Pavla VI. (pretože kostol v Brne je „rímskokatolíckeho“ obradu), pričom Vojtěcha Cikrle bol podľa všetkého „vysvätený“ za „biskupa“ v novom neplatnom obrade biskupskej konsekrácie (a podľa všetkého nie je ani kňaz [14]). Zaujímavý je aj ten dátum kňazskej „vysviacky“, 25.6.2005; 24.6.2021 tornádo nivočilo jeho kostol zrovna pri „slúžení omše“. Pavol VI. schválil nové obrady vysviacky 18.6.1968. Marián Kalina mal „diakonské svätenie“ 19.6.2004. Čiže Pavol VI. „udrel“ schválením neplatného obradu ordinácie „1 deň“ (18.6.) predtým, ako mal Marián Kalina „diakonské svätenie“ (19.6.), a tornádo udrelo „1 deň“ (24.6.) predtým, ako mal „kňaz“ Marián Kalina „kňazskú vysviacku“ (25.6.). Naozaj, človek si položí otázku: sú všetky tieto veci čírou náhodou alebo výsledkom Božej prozreteľnosti? Avšak je tu toho ešte viacej.

„„Na kostole v Moravskej Novej Vsi neostalo nič z krovu,“ hovorí duchovný, ktorý v čase príchodu tornáda slúžil svätú omšu pre asi dvadsať ľudí. Tornádo udrelo do chrámu KRÁTKO PO PREMENENÍ. „Keď začali padať trámy na klenbu, nevedeli sme, či sa nezačala vojna a niečo nevybuchuje. Schovali sme sa do sakristie a pod chór a čakali sme asi 12 minút. Boli to najdlhšie minúty môjho života, nevedel som, či to nie je posledná svätá omša, ktorú som slúžil. Našťastie sa nikomu nič nestalo,“ opisuje kňaz chvíle hrôzy.“ [15]

Takže tornádo „udrelo do chrámu krátko po premenení“. Nie, nedošlo k žiadnemu premeneniu; nové obrady vysviacky sú neplatné a novus ordo „omša“ je neplatná. Bodka.

Aká je pravdepodobnosť, že tornádo udrie zrovna „1 deň“ (24.6.) predtým, ako mal „kňaz“ Marián Kalina „kňazskú vysviacku“ (25.6.), a zrovna počas slúženia „omše“ a zrovna „krátko po premenení“? Pričom sa jedná o súčasť jednej „z najhorších prírodných katastrof v histórii Moravy“ [16] a tornádo v Česku z 24.6.2021 bolo miestami kategórie F4, pričom z hľadiska škôd môže ísť o najpustošivejšie zaznamenané české tornádo vôbec a jediné, ktoré by sa s ním dalo porovnať z hľadiska sily by bolo tornádo z Vyšehradu (Praha) z r. 1119. [17]

Marián Kalina narodený 11.5.1976 by si mal prečítať (ak si ešte neprečítal) tento článok o novom neplatnom obrade ordinácie zverejnený 12.6.2020.

A nový obrad biskupskej konsekrácie je takisto neplatný, ako bolo dokázané na vatikankatolicky.com 8.1.2021, a preto Benedikt XVI., človek, ktorý sa vydával za biskupa Ríma a ktorý bol „vysvätený“ v novom obrade biskupskej konsekrácie 28. mája 1977 [1], nemohol byť biskupom Ríma.

V súvislosti s touto udalosťou by sa dalo napísať viacej...

Na webstránke vatikankatolicky.com je už značne dlhý čas značné množstvo materiálu, ktorý vysvetľuje, čo sa naozaj stalo s Katolíckou Cirkvou po II. vatikánskom koncile a čo treba urobiť.

Preto by sa mali ľudia v Česku ako aj na Slovensku informovať o tom, čo sa stalo vo veciach týkajúcich sa duchovného spustošenia nasledujúceho II. vatikánskemu koncilu (okrem iného). Informácie z vatikankatolicky.com ľudia v slovenčine nenájdu nikde inde. Ľudia musia vystúpiť zo sekty II. vatikánskeho koncilu, ak chcú byť spasení.

Apokalypsa 18:4-5 – „A počul som iný hlas volať z neba: ‘Vyjdite z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.’“

Na záver by som chcel ešte napísať, že všetkým ľuďom postihnutým touto prírodnou katastrofou prajem len to najlepšie. Preto som sa aj rozhodol napísať tento článok, ktorého cieľom je upozorniť ľudí na to najhoršie, čo sa im môže stať – t. j. že môžu stratiť svoje duše v pekle. Preto by ľudia mali zaujať správne postoje a prijať jedinú pravú vieru, katolícku vieru, mimo ktorej niet spásy.
[1] imeteo.sk/…viac-ako-150-zranenych-dalsi-ludia-su-pod-troskami
[2] novinky.cz/…/na-hodoninsku-se-zrejme-objevilo-tornado-40364374
[3] ceskenoviny.cz/…e-neunikly-ani-kostely-prisly-o-krov-i-vez/2056373
[4] ceskenoviny.cz/…e-neunikly-ani-kostely-prisly-o-krov-i-vez/2056373
[5] startitup.sk/…stovky-zranenych-znicene-domy-a-vypadok-elektriny/
[6] novinky.cz/…/na-hodoninsku-se-zrejme-objevilo-tornado-40364374
[7] farnostmnves.cz/fotogalerie/
[8] jakubcata.eu/kto-sme/
[9] farnostmnves.cz/news/rady-radu-a-jak-se-v-tom-vyznat/
[10] aktuality.sk/…e-ostali-na-mieste-boli-by-sme-mrvi-opisuje-farar/
[11] aktuality.sk/…e-ostali-na-mieste-boli-by-sme-mrvi-opisuje-farar/
[12] farnostmnves.cz/o-farnosti/
[13] biskupstvi.cz/2005-06-25-knezske-sveceni-v-brne
[14] wikipedia.org/wiki/Vojtěch_Cikrle
[15] postoj.sk/…nado-sluzil-som-omsu-myslel-som-si-ze-zacala-vojna
[16] imeteo.sk/…viac-ako-150-zranenych-dalsi-ludia-su-pod-troskami
[17] wikipedia.org/wiki/Seznam_tornád_v_Česku
agnesino
Mňa zaujala táto fotka, okolo všetko spustošene, rozvalany múr a vpredu si stojí starý kríž s Pánom Jezisom
Unam Sanctam SK
Je to v podstate obraz dnešného sveta. Duchovná púšť a Kristus trpí. Je dôležité prečítať si tie články, na ktoré odkazujem v článku. Tí, ktorí zostanú v spoločenstve s tými heretikmi a na novus ordo "omši", pôjdu do pekla za odmietanie dogmatického učenia Kristovej Cirkvi a ťažké hriechy. Zahynú, ako by zahynuli v tom kostole, keď prišlo tornádo. Čoskoro príde koniec sveta a tí, čo budú v …More
Je to v podstate obraz dnešného sveta. Duchovná púšť a Kristus trpí. Je dôležité prečítať si tie články, na ktoré odkazujem v článku. Tí, ktorí zostanú v spoločenstve s tými heretikmi a na novus ordo "omši", pôjdu do pekla za odmietanie dogmatického učenia Kristovej Cirkvi a ťažké hriechy. Zahynú, ako by zahynuli v tom kostole, keď prišlo tornádo. Čoskoro príde koniec sveta a tí, čo budú v nekatolíckej cirkvi, zahynú naveky, lebo Kristus zničí všetky sekty.
"Otočil sa [Ježiš] na mňa [Padre Pia] a povedal: Môj synu, never tomu, že moja agónia trvala len tri hodiny. Nie, v agónii budem do konca sveta, kvôli tým, pre ktorých som urobil najviac." vatikankatolicky.com/niektore-ine-vizie-dane-padre-piovi/