Clicks525
Trenut Noueu
... Ne treba vam ništa drugo drugo da bi objasnili događanja u zadnjih 20 meseci, osim stvarnog iskaza stvarnog počinioca ...