Clicks379
Stylita
91

Boží slovo na den 1.12. A.D. 2021

Ježíš prošel kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. Tu k němu přišly velké zástupy. Měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnoho jiných; položily mu je k nohám a on je uzdravil. Když lidé viděli, že němí mluví, zmrzačení že jsou zdrávi, chromí že chodí a slepí vidí, žasli a velebili Boha Izraele. Ježíš si pak zavolal své učedníky a řekl: "Je mi líto zástupu, protože už tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. A nechci je nechat odejít hladové, aby je cestou neopustily síly." Učedníci mu řekli: "Kde bychom tady v neobydleném kraji sehnali tolik chleba, abychom mohli dát dosyta najíst tak velkému zástupu?" Ježíš se zeptal: "Kolik máte chlebů?" Odpověděli: "Sedm a několik malých ryb." Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci lidem. Všichni se dosyta najedli a sesbíralo se ještě plných sedm košíků zbylých kousků chleba.
Mt 15,29-37
Zedad Z
.....Když lidé viděli, že němí mluví, zmrzačení že jsou zdrávi, chromí že chodí a slepí vidí, žasli a velebili Boha Izraele......
Stylita
"Do smrti bojuj za Pravdu a Bůh bude vítězit za tebe"
Sv. Jan Zlatoústý
Stylita
Svatý mučedník Platon Ankýrský († 302)
památka 18. listopadu / 1. prosince
Svatý mučedník Platon, byl bratrem svatého mučedníka Antiocha lékaře (památka 16./29.července), narodil se ve městě Ankyra v Galacii (ve starověku území, rozkládající se v hornaté centrální Anatolii, které je dnes součástí Turecka), ve zbožné rodině.
Ještě jako mladík, opustil svůj rodný dům, chodil po okolních městech a …More
Svatý mučedník Platon Ankýrský († 302)
památka 18. listopadu / 1. prosince
Svatý mučedník Platon, byl bratrem svatého mučedníka Antiocha lékaře (památka 16./29.července), narodil se ve městě Ankyra v Galacii (ve starověku území, rozkládající se v hornaté centrální Anatolii, které je dnes součástí Turecka), ve zbožné rodině.
Ještě jako mladík, opustil svůj rodný dům, chodil po okolních městech a s velkým odhodláním, tam šířil Boží slovo. Ti kdo ho slyšeli, se podivovali přesvědčivostí toho co říkal, krásou jeho slov i hlubokou znalostí helénského učení.
Za šíření Božího slova byl však zajat a přiveden do Diova chrámu, kde byl před vládcem Agrippou souzen. Soudce, se jej nejprve snažil přesvědčit chválou a lichotkami, aby se odřekl Krista.
Přesvědčoval ho, že svým rozumem, se může srovnávat, s velkým učencem a svým jmenovcem Platónem, jen, když se k tomu ještě pokloní pohanským bohům. Na to, ake svatý Platón odpověděl, že moudrost filosofa, třebaže je veliká, je pomíjivá a omezená, avšak pravá moudrost, ta je věčná a bezmezná a spočívá v učení Evangelia.
Poté mu soudce nabídl jako odměnu, za to, že se zřekne Krista, svou krásnou dceru. Kdyby to však odmítl, řekl mu, že ho bude čekat, už jen mučení a smrt.
Svatý Platón odpověděl, že si vybírá dočasnou smrt pro věčný život.
Vládci Agrippovi došla trpělivost a tak nařídil mučedníka nemilosrdně zbít a poté poslat do vězení.
Když svatého Platóna vedli do vězení, obracel se svým slovem k lidem, kteří se shromáždili kolem chrámu a všechny přizval, aby neodstupovali od křesťanské víry.
O sedm dní později byl mučedník Platón znovu přiveden k soudu před vládce Agrippu v Diově chrámu, kde již byly připraveny mučicí nástroje: vroucí kotle, rozžhavené železo a ostré háky. Soudce dal mučedníku na výběr, buď obětuje bohům, anebo na sobě zakusí vše z těch nástrojů co vidí před sebou. Svatý, však opět zcela rozhodně odmítl uctít pohanské modly a byl proto hned mučen.
Poté ho znovu uvrhli do vězení, kde ho drželi bez jídla a vody osmnáct dní. Když viděli, že to s mučedníkem neotřáslo, bylo mu výměnou za život a svobodu nabídnuto, jen aby řekl „velký je bůh Apollón“.
"Nechci zhřešit ani slovem," odpověděl mučedník.
Na příkaz Agrippy, mu pak byla setnuta hlava, to se událo v roce 302 nebo 306.
zdroj: fb Pravoslavný křesťan
Martina Bohumila Lutherová
Na to, ake svatý Platón odpověděl, že moudrost filosofa, třebaže je veliká, je pomíjivá a omezená, avšak pravá moudrost, ta je věčná a bezmezná a spočívá v učení Evangelia.

Vidíte to římané - jste mimo mísu!
Pravá moudrost spočívá v učení Evagelia.
Ne ve vašich encekykách, zjeveních, polopravdách,
fylosofiích, v materiallizaci všeho, v meči atd.
Stylita
Martino, v učení Evangelia. Evangelium je radostná zvěst. V učení radostné zvěsti o Pánu Ježíši Kristu, tak jak o něm učila církev.
Evangelia jsou 4. Evangelium není jen souhrn těchto 4 evangelií.
U.S.C.A.E.
ja sa len opýtam či marxizmus-leninizmus poprípade variant džugašvilizmus nie je filozofia 😊
U.S.C.A.E.
Remígius Pri tomto evanjeliovom čítaní si máme u Krista všimnúť prejav božskej i ľudskej prirodzenosti. Keď sa zľutoval nad zástupmi, ukazuje, že má cit ľudskej krehkosti: a keď rozmnožil chleby a nakŕmil zástupy, ukazuje sa prejav božstva. Preto sa tu vyvracia Eutychov omyl, podľa ktorého mal Kristus jednu prirodzenosť.
U.S.C.A.E.
Boh nemá proces zľutovávania sa Boh je Dokonalosť Boh je Zľutovanie od večnosti treba len správne chápať hĺbku napísaného

bude bude ale nie sám zo seba ako Kristus ale skrze Krista On neukázal celú svoju moc kým bol na zemi
U.S.C.A.E.
ako keby som niekedy písal že nie je človek však to by som tu asi nedal úryvok od svätého Remígia kde sa píše že je aj človek tak ako je po správnosti AJ človek a neviem či ste sa práve trafili veršom z piatej kapitoly správne viete Trinitárna Teológia nie je predaj zeleniny na trhu 😊 Boh si v Osobách nemôže odporovať
11 more comments from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
práve na skutky sa odvolával vtedy keď farizejom vytýkal neveru v to že je Boh
U.S.C.A.E.
nie moja a čo máte ako vy tiež ineterpretáciu a bez mandátu 😊 niekde sa prejavil a hovoril ako človek niekde ako Boh ale On nie je iba človek alebo iba Boh alebo raz človek raz Boh On je a bude už navždy oboje odvtedy ako sa tým človekom z Lásky k nám nehodným stal
U.S.C.A.E.
a kto tvrdí že nie je aj človek vaše rúhanie je v tom že iba človek čiže presný opak eutycha žeby ste vy boli stĺp a opora pravdy? 😂 vy mandát nemáte a beháte kde vás nik nevolal aby som parafrázoval proroka Jeremiáša

ja som tu dával pasáže tu na GTV že Kristus bol vždy a vždy bude Boh aj vám a načo sa mám rúhačovi opakovať?
U.S.C.A.E.
alebo vás lebo výroky a miesta svätého Písma kde sa vyjavuje ako Boh alebo tie ktorého odkrývajú ako Boha proste ignorujete čo ja neignorujem ani tie ktoré ukazujú na ľudskú prirodzenosť vy tu podsúvate až hanbene smiešnu lož že popieram Kristovo človečenstvo
U.S.C.A.E.
a že kto tu klame však stylita vy ste napísali vyloženú lož lebo je to tvrdenie proti už dávno poskytnutým miestam ktoré potvrdzujú opak takže to nie je z vašej strany omyl ale lož ten kto klame bude z toho obviňovať mňa

on je Bohom aj bez svätého Písma vo verzii Vulgáta Viera v Božstvo je v svätom Písme zapísaná ono ju nevytvára Pravá Viera je to aj bez Písma svätého najprv ju hlásali potom ju …More
a že kto tu klame však stylita vy ste napísali vyloženú lož lebo je to tvrdenie proti už dávno poskytnutým miestam ktoré potvrdzujú opak takže to nie je z vašej strany omyl ale lož ten kto klame bude z toho obviňovať mňa

on je Bohom aj bez svätého Písma vo verzii Vulgáta Viera v Božstvo je v svätom Písme zapísaná ono ju nevytvára Pravá Viera je to aj bez Písma svätého najprv ju hlásali potom ju zapísali aj to nie celú
U.S.C.A.E.
ak je ten preklad zmätkovým ako dokážete že ten váš ktorý dokazuje človečenstvo ktoré mne dokazovať netreba nie je ďalším zmätkom ha? 😊 asi takú hodnotu má tá vaša trápna kľučka
U.S.C.A.E.
ako dokazuje to že je to nekatolícky preklad to že je nezmätkovým? niekto jamu kopal a sám do nej padol 😊 ak je ten preklad to je hypotetické pripustenie na dokázanie falošnosti "argumentu" lebo zmätkovým ste ho nazvali vy a nie ja

tie čo sa držia vugáty sú úplne presné a nie tie rôzne ekumenické riedenia pravdy aj keď to vydajú pod Katolíckou hlavičkou pre mňa sú tieto zprotestantizované diela …More
ako dokazuje to že je to nekatolícky preklad to že je nezmätkovým? niekto jamu kopal a sám do nej padol 😊 ak je ten preklad to je hypotetické pripustenie na dokázanie falošnosti "argumentu" lebo zmätkovým ste ho nazvali vy a nie ja

tie čo sa držia vugáty sú úplne presné a nie tie rôzne ekumenické riedenia pravdy aj keď to vydajú pod Katolíckou hlavičkou pre mňa sú tieto zprotestantizované diela ľudským výtvorom
U.S.C.A.E.
a nedokazujú to akurát vy vždy prekrútite veci to je rozdiel
U.S.C.A.E.
presne sa vyjadrím dokazujú aj človečenstvo aj Božstvo Krista ja som dobrej mysle to nie je to isté ako sa tváriť že rúhanie sa Kristovi je v pohode
U.S.C.A.E.
opravil Kristus Kajfáša v tom ako si vyložil Jeho odpoveď na položenú otázku či je Bohom? pred pilátom znovu potvrdili že sa Kristus vydával za Boha a oprava nikde takže je Kristus buď Boh alebo klamal a to On NIKDY zato vy v kuse 😊
U.S.C.A.E.
a môže? no nemôže ako náhle by si už by nebol Dokonalosť Boh je vo všetkých Troch Osobách Večný, Nekonečný, Všemohúci, VŠEVEDÚCI to tvrdíte vy že nemôže vedieť svoje bludy nepripisujte mne

Já sám od sebe nemohu dělat nic to bolo na tento verš

ja viem topiaci sa slamky chytil ale hneď sa zlomila u vás má vaša kamarátka nie že krátke nohy u vás ich už fakticky nemá 😊 výhybka výhybka? 😊
Trepifajksl
Otčenášovo placaté světlo na obloze má prý krátery! :-))))
U.S.C.A.E.
cením si ale ja sa popasujem aj sólo stále mi vŕta v hlave že údajne iba človek Kristus židov neopravil toto má len dve normálne vysvetlenia
U.S.C.A.E.
áno úplne ináč by som nemohol písať o Jednom Bohu v Troch Osobách
Trepifajksl
Michal pomoc nepotřebuje, ty evidentně jo.
Trepifajksl
A vůbec-padej si za svými do synagogy a neotravuj tady, vlku s pilovaným jazýčkem.
U.S.C.A.E.
ako človek nie je ale ako Boh je myslíte si že som túto "objavnú" pasáž nečakal? a svätý Ján Zlatoústy ju vyložil hodne ale hodne zaujímavo a mal to podložené 😊
U.S.C.A.E.
ale čakal 😊 nie ste ničím originálny
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme hanbu svého lidu …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme hanbu svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten den se řekne: "Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na této hoře."
Iz 25,6-10a

Žalm:
Přebývat smím v domě Hospodinově, na dlouhé, předlouhé časy.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.
Občerstvuje mou duši.

Vede mě po správných cestách
pro svoje jméno.
I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl
před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.
Zl 23

Evangelium:
Mt 15,29-37
Zedad Z
..... Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře......