Clicks770

Kríž - výzva zasväteným k plneniu svojej misie

P. Ľubomír Stanček, CM - audio nahrávka z duchovnej obnovy : POSTAVIŤ SA PRED PÁNA