Clicks2.1K

VEZUV SA PRIBLIŽUJE K SVOJEJ OSUDNEJ ERUPCIÍ.URAGÁN SMRTI SA PREJAVUJE PO CELEJ ZEMI MNOHÝMI SPÔSOBMI: OHŇOM,VODOU,VETROM;ZEM SA TRASIE,ROZPADÁVAJÚ SA VRCHY,DVÍHAJÚ SA MORIA,MIZNÚ MESTÁ,ALE ČLOVEK OSTÁVA NEVŠÍMAVÝ K TOMUTO VŠETKÉMU.

Laudétur Jesus Christus.

Môj Pán skrze milovanú Carboniu Vám milované duše posiela tieto slová.Nezavrhujte ich.Navráte sa k nemu teraz na Konci Časov.Máte málo času,aby ste prijali Pravdu Všemohúceho Trojjediného Boha.

V modlitbách s Vami ja jeho pokorný sluha tu medzi Vami.

"Prišli ste na hranicu nenapraviteľného hriechu v mojich očiach.Nenávidíte Ma,prebodávate Mi srdce vašimi slovami.S vašimi urážkami,ktoré venujete Mojej Matke,toto sú pre Mňa najbolestivejšie skutky,dospeli ste na hranicu ničomnosti,podlosti!

S láskou vás žehnám a Moja milosť nech je nad vami,tými,ktorí Ma počúvate a nasledujete.Detičky Moje,prichádzam,aby som vám doniesol kúsok z Neba.Pricházam,aby som vás naplnil Mojou mocou.Vchádzajte oslavujúc stretnutie so Mnou.Ja Som ten,ktorý Som.

So všetkou Mojou Láskou vás vezmem na svoje plecia a obdarujem Otcovským úsmevom.Prídem,aby som do vás vdýchol Ducha Svätosti,aby ste sa ku Mne prinavrátili tak,ako kedy si.Plný milosrdnej lásky,poznajúci lásku.Čoskoro ovládnete vo Mne,pretože Ja vám darujem Moju večnú mladosť.Vstrebem vás do seba a obdarím vás všetkým z Môjho všetkého.Podopieraní Mojou láskou detičky Moje milované,choďte Ma ohlasovať,ohlasujte Moju pravdu a zrkadlite Moju pravdu na vašich tvárach.Až pokiaľ ľudia vidiac vo vás úsmev a bezstarostnosť Božích detí si začnú túžobne želať,byť ako vy.

Najsvätejšia Matka,tá ktorá je Matkou Božou už prichádza a jej plášť je otvorený,aby do neho ukryla všetkých tých,ktorí ju chcú nasledovať v tomto poslednom diele spásy.Ona ako Spoluvykupiteľka vás povedie a bude vašou ochranou,pretože ten,kto sa vloží do nej bude mať jej ochranu.
Táto noc deti moje bude trýznivá.Diabol blúdi po uliciach zeme,aby vysal život z duší zbavených Mňa.Satan žúruje v ich srdciach,srdciach tých,ktorí sa neukotvili vo Mne v bezpečí.

Hanebný muž sa predstavuje,ako otcovský a svätý,ale jeho cieľ je ten,aby vám ukázal falošnú fasádu,aby sa vás mohol zmocniť.Vo svojom hanebnom snažení používa mužov.Dosadí ich na vysoké miesta kvôli svojmu osobnému cieľu,aby mohol zavŕšiť svoj hanebný plán.
Človek je hlúpi.Úroveň jeho inteligencie klesla.Nechal sa ovládať a viesť hanebným človekom.Bez povšimnutia sa mu oddal,úplne sa vložil do jeho rúk.

Nechal sa očariť DIABLOM!!!

Kričal som na môj ľud o obrátenie,ale neprijal ho.Teraz vypukne peklo na zemi.Mnohí stratia život.!!!

Vezuv sa približuje k svojej osudnej erupcií!

Uragán smrti sa predstavuje po celej zemi mnohými spôsobmi ohňom,vodou,vetrom.Chveje sa zem,rospadávajú sa vrchy,dvíhajú sa moria,miznú mestá,ale človek ostáva nevšímavý k tomuto všetkému.
Deti Moje ešte raz vás vidím vzdialené od Mojej lásky.Ochudobňujete sa o počúvanie Môjho slova,vysmievate sa Mojim prorokom a vo vašej veľkej pýche si myslíte,že budete môcť zabrániť mnohým situáciám.Ale ste hlúpi,hovorí Pán,pretože ma nevlastníte.Nepoznáte ani začiatok ani koniec toho,čo vás čaká a vaša ľudská prirodzenosť sa stala podobná beštií.Ste pyšný a nenásytní.

Keď budete cítiť triasť sa zem,tak ako sa nikdy pred tým netriasla,vedzte,že to je Môj zásah.Nič vám nenechám.Uvrhnem vás do nemilosti do súženia do hladu a smädu a budete ochudobnený o každé Moje dobro,pretože to je to,čo ste si vybrali...odmietnuť Človeka..Boha.
Ľudské mocnosti budú poprehadzované,všetko vojde do tmy a smrti.Nebudete vedieť kam ísť,nebude pre vás žiadny úkrit,budete o dušu kričať vašu bolesť a konečne na Mňa volať.

Budete kričať Moje Meno,ale bude príliš neskoro!

Sodoma a Gomora boli zničené pre oveľa menej !

Zišli ste na úroveň hriechu nenapraviteľného v Mojich očiach.Nenávidíte Ma,prebodávate Ma vašimi rečami,vašimi urážkami smerom k Mojej Matke.Toto sú pre Mňa najbolestivejšie skutočnosti.
Dosiahli ste vrchol ohavnosti.V tú noc nechám zatriasť zemou na mnohých miestach.Budem sa snažiť upútať ešte vašu pozornosť v Mojej mocnosti v Mojej moci Boha,jediného a pravého.Bude to Môj posledný akt milosrdenstva.Po tomto už bude na Nebi víťazný kríž...znak Mojej veľkosti.
Budem očakávať,že ľudia padnú na kolená aspoň na okamih pred týmto krížom a rozpoznajú ma,aby sa Moje srdce rýchlo otvorilo a aby im mohlo dať možnosť sa zachrániť.

Ak sa toto nestane,bude to koniec pre toho,kto nechce byť poznaný,ako Môj syn!

Milované deti,moc je vo Mne.Buďte so Mnou a budete zachránený.Padnite na kolená pred Mojím svätým oltárom a povedzte mi tieto slová:
„Boh môj,láska moja,väčný Otče,väčný Syn v Duchu Svätom zjednotený.Odprevádzajte ma k tebe,aby som ja mohol byť vo vás v jednote lásky.Túžim po vašej láske vo mne.Túžobne si želám vašu lásku vo mne.Pevne verím vo vás Otec,Syn a Duch Svätý.Nechávam sa odprevádzať Máriou,služobnicou Pána v láske,aby som bol vami ešte viac milovaný.Ó vaše milosrdenstvo a vaše dobro.Očakávam vo vašej milosrdnej milosti Moje dobro vo vás“.

Vystúpim na svätý vrch a budem žehnať vašej láske.Zjednotím sa s vašimi najsvätejšími srdciami,aby som mohol byť vo vás,jedno srdce,jedna duša.Boh.

Povedzte mi,že ma milujete,povedzte mi,že ste iba moji a Otec,Syn i Duch Svätý sa zjednotia s vami.Zjednotení duchovne budeme spolu kráčať a budeme spolu obývať Novú Zem.
Delí nás iba pár okamihov,čoskoro spoznáte pravý život.Posväťte svoje domovy svätenou vodou".

Boh vás miluje a žehná.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
UBest
Jakápak královna nebes? Tyto channelingy šeptá výhradně satan, dříve Lucifer, toho času královna nebes maria. Oděný za anděla světla. Tak jest.
Dana22
Prosím,podpisujte a rozširujte petíciu Nemcov,ktorí odmietajú novú obrovskú vlnu masovej migrácie pod názvom:"Teraz obraňovať hranice!Žiadnu novú ilegálnu migráciu ako v roku 2015!"

www.patriotpetition.org/…/grenzen-jetzt-s…
ekans
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příčiny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. Abychom …More
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příčiny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. Abychom …Viac
Dana22
Snažíš sa tu fingovať,že si kňaz,alebo mních.
Nie si ani jedno,ani druhé.
Prečítal si si niečo v starých modlitebných knižkách ..a balamútiš tu.
BOH koná inak.
Peter(skala)
🙄
PetraB
Pýcha předchází pád...:-( Kdyby dnes přišel Pán Ježíš, první, kdo by Jej kamenovali, by byli křesťani...:-( To je smutný obraz - vašeho vlastního obrazu Boha, diskutéři! A ano, možná máte pravdu, že Petrus není ani jeden z toho, koho jmenujete. Jelikož je velmi pravděpodobné, že je anděl kůru sv. Archanděla Michaela. Určitě však Boží vyslanec. Neházejte perly...však to znáte, jak je to dál. …More
Pýcha předchází pád...:-( Kdyby dnes přišel Pán Ježíš, první, kdo by Jej kamenovali, by byli křesťani...:-( To je smutný obraz - vašeho vlastního obrazu Boha, diskutéři! A ano, možná máte pravdu, že Petrus není ani jeden z toho, koho jmenujete. Jelikož je velmi pravděpodobné, že je anděl kůru sv. Archanděla Michaela. Určitě však Boží vyslanec. Neházejte perly...však to znáte, jak je to dál. POKÁNÍ POKÁNÍ POKÁNÍ
UBest
Vy si paní Bostlová už udělejte pořádek ve vlastní hlavě. Takové kontradikce jako napsat : "Brzy bude odhalen VK, sluha antikrista" a za dva týdny publikovat jeho články jako svaté a pravé, to je velká schíza. A tak to máte ve všem....