Clicks14
Victory

Upozornění biskupovi Kasabuckému na termín k vyznání víry

Vážený biskupe Kasabucki,

dne 19. 11. 2020 jsme Vás veřejným dopisem vyzvali k vyznání pravověrnosti a oddělení se od apostaze falešného papeže Bergoglia. Konkrétně se jedná o Vaše veřejné oddělení se od Bergogliovy intronizace démona Pačamamy a od Bergogliova schválení homosexuálních svazků. Připomínáme, že pokud do 1. 12. 2020, jak bylo stanoveno v minulém dopise, veřejně nevyjádříte své oddělení od těchto dvou projevů hereze, která způsobuje apostazi, svým mlčením dáte najevo, že jste se ze skrytého heretika stal už heretikem veřejným. Od toho dne Vás už jako heretika, tedy vyloučeného z Tajemného Těla Kristova, nikdo nesmí poslouchat.

Kéž byste se dokázal oddělit od apostaze, spasit svou duši a pomoci k spasení i katolíkům běloruského národa. Tím byste se stal skutečně hrdinou. To Vám ze srdce přejeme. V jiném případě zůstanete pod anathemou, a pokud byste zemřel v tomto stavu, byl byste věčně zavržen. A to Vám rozhodně nepřejeme.

Za Byzantský katolický patriarchát

+ Metoděj

biskup-sekretář


24. 11. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP

vkpatriarhat.us4.list-manage.com/…4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c3