olek19801
I zbliża się Boża sprawiedliwość.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
To gorzej niż wilki, to są bestie!!! Takich strasznych profanacji nie było, jak świat istnieje!!! A Księżulek jaki szczęśliwy i zadowolony z siebie. Boże, aż strach pomyśleć co ich czeka, jeśli się nie nawrócą!
Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!!!