mk2017
1405
Radek33
To pytanie jest źle postawione. Powinno być dlaczego nie widzimy reakcji Boga na zło, a tak pozostaje w pytaniu stwierdzenie obrażające Pana Boga i kłamliwe