szuirad1
2135

Św. Krzysztof Magallanes 21 maja

25 maja 2000 roku Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy dwudziestu pięciu męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa Króla podczas prześladowań katolicyzmu w Meksyku.

Papież pragnął, aby przykład ich niezłomnej walki z antyklerykalnym i pozostającym pod wpływem masonerii rządem zaświecił niegasnącym światłem przed oczyma katolickiego świata dzięki aktowi ich kanonizacji: „Nie porzucili swojej odważnej posługi, kiedy wzmogły się prześladowania na ziemi meksykańskiej, budząc nienawiść do wiary katolickiej. Wszyscy dobrowolnie i spokojnie przyjęli męczeństwo jako świadectwo swej wiary, publicznie przebaczając swoim prześladowcom. Byli wierni Bogu i wierze katolickiej, głęboko zakorzenionej w ich kościelnych wspólnotach, którym służyli, zabiegając także o ich dobrobyt materialny. Dzisiaj są wzorem dla całego Kościoła, a zwłaszcza dla społeczeństwa meksykańskiego” – mówił Ojciec Święty w homilii kanonizacyjnej.

Ostatnie dwieście lat historii Meksyku to arena nieustającej walki dwóch żywiołów występujących w tamtejszym społeczeństwie – z jednej strony ogromna część ludności przywiązana do Wiary Ojców, z drugiej zastępy niespokojnych duchów, które widząc niedomagania ustroju swego państwa nie zdołały zdobyć się na organiczną i długofalową pracę nad podniesieniem stanu życia, lecz wstępując w ślady swych europejskich poprzedników roznieciły niszczący ogień Rewolucji, wymierzonej przede wszystkim w ostoję ładu społecznego, czyli religię katolicką.

Przywiązanie do Kościoła, kult Chrystusa Króla i Matki Bożej z Guadalupe były jednak... Św. Krzysztof Magallanes i towarzysze
szuirad1
Świ Jan Nepomucen, prezbiter i męczennik 21 maja .:ILG:. - Czytelnia: 21 maja - Św. Jan Nepomucen
szuirad1
Św Eugeniusz de Mazenod, biskup 21 maja .:ILG:. - Czytelnia: 21 maja - Św. Eugeniusz de Mazenod