tekla
W wiejskiej parafii proboszcz w kazaniu powołał się na słowa wybitnego teologa Teilharda de Chardina. Nie pamiętam już, o co chodziło. To jak są kształceni kapłani (ten 40+) w seminariach?