Peter(skala)
3953

Rady sv.Jána M. Vianneyho: Krčmy, svätenie nedele

Kňaz

Deti, čo potrebujete?

Deti

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

Kňaz:

Veľmi vám ďakujem, že mi to hneď na začiatku pripomínate. Srdečne vás vítam na našej ďalšej detskej sv. omši. Dnes sme v polovici našich stretnutí s Jánom M. Vianneym. To znamená, že polovička toho, čo sa chceme o ňom dozvedieť, je za nami. Dnes je desiata detská sv. omša. Pred nami je ešte desať takýchto dôležitých stretnutí.

Veľmi sa teším, že toľkí z vás od samého začiatku prichádzajú pravidelne. Treba ďakovať Pánu Bohu, že nás nezastihla choroba, nachladnutie alebo chrípka. Lenže viem, že by vás mohlo prísť viac. Povedzte o týchto našich sv. omšiach tým, ktorí tu ešte ani raz neboli. Nevadí, že nechodili od začiatku. Vy im trochu porozprávajte o našom neobyčajnom sprievodcovi počas sv. omší na ceste do neba o sv. Jánovi Vianneym a zvyšok čiže druhú polovicu si môžu vypočuť sami.

Otázky deťom:

- Kto je našim sprievodcom v tomto kalendárom roku na detských sv. omšiach na ceste k Pánu Ježišovi?

(Sv. farár z Arsu Ján Mária Vianney)

– Koľko rád na ceste do neba k Pánu Ježišovi sme už od neho dostali?

(Päť: odvaha, nábožnosť, vytrvalosť, prijať, pôst a pokánie)

Kňaz:

Pánu farárovi Vianneymu veľmi záležalo na obyvateľoch Arsu. Veľmi sa trápil, pretože jeho farníci sa nemodlia, málo ich prichádza na sv. omšu do kostola a v nedeľu namiesto sv. omše pracujú na poli, alebo sedia v krčme.

Bol presvedčený, že do Arsu ho poslal nielen biskup, ale predovšetkým Pán Boh. Preto neľutoval sa, že je mu tak ťažko v Arse, ale pustil sa do roboty. Veril, že v Arse bývajú ľudia, ktorí chcú byť blízko Pána Boha, len to ešte nevedia a že on musí urobiť všetko preto, aby jeho farníci boli svätí.

Minulý piatok sme počuli, čo urobil na samom začiatku, aby pritiahol ľudí do kostola.

Otázka deťom:

- Čo urobil Ján Vianney, aby jeho farníci začali chodiť do kostola?

(Začal obnovovať farský kostol)

Kňaz:

Ľudia zo zvedavosti začali prichádzať do kostola, aby si pozreli, čo sa v ich starom kostole zmenilo. Pán farár Vianney prišiel do Arsu vo februári a na Veľkú noc boli v kostole skoro všetci. Dokonca väčšina mužov pristúpila k sviatosti zmierenia a prijali sväté prijímanie – niektorí po prvýkrát po desiatich, pätnástich a dokonca po dvadsiatich rokoch.

Pán farár sa z toho náramne tešil. Bohužiaľ, keď sa v júni predlžovali dni a bolo pekné počasie na prácu v poli, kostol sa začal znovu vyprázdňovať. Kde boli jeho farníci?

Na poli. Za svitu vychádzali s kosami alebo vidlami zo svojich domov. Vozy viezli robotníkov do viníc, dokonca vo vyhniach bolo počuť kovadlo. Zvon na kostolnej zvonici v nedeľu privolal len najstarších a najnábožnejších. Dokonca ani deti neboli v kostole, lebo museli pomáhať na poli.

Pána farára to veľmi bolelo.

Kňaz:

V nedeľu po práci sa obyvatelia Arsu preobliekli do sviatočného oblečenia – akoby mali ísť do kostola a šli do ... krčmy. Najprv sa rozprávali o svojich obchodoch, o práci a potom sa opili. Boli hrdí nato, že tak malá dedinka – sotva 300 obyvateľov – má až štyri krčmy.

Toto bolo takou veľkou bolesťou pána farára, že sa rozhodol hovoriť o tom priamo. Na jednej z kázni hovoril:

Časť kázne sv. Jána Mária Vianneyho:

„Krčma je miesto, kde sa ničia vaše hospodárstva, kde sa kazí zdravie, kde vznikajú hádky a vraždy. Majiteľ krčmy kradne chlieb biednym deťom a ženám zdierajúc mužov v nedeľu o všetko, čo zarobili počas týždňa.“

Viete, že ľudí tie slová zarazili? Niektorým sa otvorili oči a situácia sa začala meniť. V krčmách ubúdalo ľudí a v kostole pribúdalo. Istého dňa prišiel za pánom farárom jeden z majiteľov krčmy a začal vysvetľovať, že ho to zruinuje. Viete, čo urobil pán farár?

Dal mu trochu peňazí a nahovoril ho, aby zatvoril krčmu a začal robiť niečo iné. Po nejakom čase tento majiteľ krčmy bol jedným z najvernejších farníkov. Podobne sa stalo aj s druhou krčmou, ktorá bola najbližšie ku kostolu a nakoniec boli zatvorené aj ostatné. Jeden z farárov v susednej farnosti pán farár Dubuis (čítaj Duboa) povedal, že to je najväčšie víťazstvo farára z Arsu. Čo urobil pán farár, aby presvedčil svojich farníkov, aby nepracovali v nedeľu, hoci sa boja, že nestihnú pozbierať úrodu? Vypočujte si príbeh.

Príbeh XII.

Istú peknú júlovú nedeľu skoro všetci obyvatelia Arsu prišli na svätú omšu. Počas nej sa strhol náhle silný vietor. V kostole sa zotmelo. Zdalo sa, že víchor poláme všetky stromy na cintoríne. Ľudia mysleli len na jedno: Čo naše obilie leží na poli. Len včera sme ho skosili... Všetko zničí lejak. Mali sme radšej zostať doma, zachránili by sme aspoň časť snopov.

Pán farár pokojne, akoby vonku svietilo slnko, slúžil svätú omšu. Keď začal kázeň – videl zhrozené oči svojich farníkov – v prvých vetách kázne im s ohromnou vierou sľúbil, že budú mať pekné počasie dlhšie ako potrebujú. – Nebojte sa – hovoril s istotou – Pán Boh nedovolí zničiť vašu prácu, nedovolí, aby vaše deti trpeli hladom.

Toho dňa búrka prešla cez Ars bez dažďa. Skončila sa veľkým víchrom. Nasledujúce júlové dni boli neobyčajne slnečné a toto počasie trvalo ešte dva týždne.

Kňaz:

Viete koľko rokov trvalo, kým ľudia pochopili, že nedeľa patrí Pánu Bohu?

Otázka deťom:

- Čo myslíte, koľko rokov Ján Vianney učil farníkov, že nedeľa je dňom pracovného pokoja, dňom, v ktorom sa vzdáva Pánu Bohu sláva a chvála?

(Osem rokov)

Otázka deťom:

- Akú radu nám dáva dnes sv. Ján Mária Vianney?

(Aby sme sa v nedeľu zúčastnili sv. omše a nepracovali)

Kňaz:

V Arse ľudia pochopili a presvedčili sa, že Pán Boh je vždy verný a stará sa o tých, ktorí sú poslušní jeho zákonom. Poďakujme Pánu Ježišovi za kňazov, ktorí sú vytrvalí a ukazujú nám cestu do neba:

(Krátka modlitba)

Otázky:

1. Prečo ľudia v Arse nechodili v nedeľu do kostola?

2. Ako dlho pán farár Vianney bojoval o svätenie nedele?

3. Ako znie prvé cirkevné prikázanie?

Úlohy:

1. Spomeň si, aké bolo evanjelium minulú nedeľu?

2. Porozprávaj niekomu doma alebo v škole, o čom bolo naše dnešné stretnutie na detskej sv. omši.

3. Ak si to ešte neurobil, nájdi ochotných modliť sa za vybraného kňaza.

4. Nalep si obrázok, ktorý si dostal(a) a k nemu napíš, čo si si zapamätal(a) z kázne.

Prosby:

1. Pane, daj, aby nedeľa bola pre každú našu rodinu posvätná.

2. Pane, daj, aby sme neznesväcovali nedeľu ťažkými prácami.

3. Pane, daj, aby si v nedeľu našli rodičia čas na deti a deti aby si našli čas pre svojich rodičov.

4. Pane, daj, aby sme v nedeľu chodili celé rodiny do kostola na sv. omšu.

5. Pane, prosíme, daj nám silu, aby sme počúvali tvoje slová a žili podľa nich.

6. Pane, prosíme pomôž nám, aby sme mali čas aj na našich starkých a navštevovali ich.

7. Pane, daj silu tým, ktorí vysedávajú v krčmách, aby zanechali tento zlozvyk.

8. Pane, pomôž majiteľom krčiem, aby si aj oni uvedomili tak ako v Arse, že treba krčmu zatvoriť a venovať sa niečomu inému.

www.visnove.fara.sk/…/1826-desiata-de…
dalila
Len nie je tu spomenuté, že Vianney sa postil, zjedol trochu, aj to plesnivych, zemiakov, že sám trpel poopičné stavy. Akoby on bol opitý, že vracal, bolo mu zle....
Peter(skala)
obyčajná veriaca žena
Tak to je úžasný kňaz! Nech ho Boh žehná a dá, nech je takých, čo najviac!More
obyčajná veriaca žena

Tak to je úžasný kňaz! Nech ho Boh žehná a dá, nech je takých, čo najviac!
dyk
33. dňové zasvätenie sa P. Márii:
svetlomariino.sk/…/33-dnova-pripra…
...