Anton Čulen
5685
Hermenegild
Svedectvá o osvietení svedomia v knihe VAROVANIE /vydavateľstvo ZACHEJ/ jasne hovoria, že hriechy či ľahké, či ťažké si zľahčujeme len my, ale pred Bohom by sme to videli úplne ináč.
U.S.C.A.E.
ľahké k smrti nevedú a zahladzujú sa práve svätým Prijímaním aj keď ja preferujem pojem všedné hriechy v ňom je tá frekvencia s ktorou ich páchava aj človek v Milosti posväcujúcej je pravda že Bohu v istom zmysle nie je triviálny žiaden hriech lebo je Svätosť sama ale sám ich delí Vie totiž že máme následky dedičného hriechu mali by sme sa vyhýbať aj všedným lebo keď sa berú moc laxne tak …More
ľahké k smrti nevedú a zahladzujú sa práve svätým Prijímaním aj keď ja preferujem pojem všedné hriechy v ňom je tá frekvencia s ktorou ich páchava aj človek v Milosti posväcujúcej je pravda že Bohu v istom zmysle nie je triviálny žiaden hriech lebo je Svätosť sama ale sám ich delí Vie totiž že máme následky dedičného hriechu mali by sme sa vyhýbať aj všedným lebo keď sa berú moc laxne tak nakoniec dovedú k tomu smrteľnému ale zas na druhej strane pokorujú všedné a Boh chápe našu slabosť
Hermenegild
Keby sa úctivo a na kolenách podávala veriacim Hostia kňazom, tak by sa mnohí necítili byť hodní prijímania, pokiaľ práve nekonali sv. spoveď, lebo by si viac uvedomovali svoju hriešnosť a tým aj nehodnosť prijímať bez pokánia.
U.S.C.A.E.
"Z úcty k tejto sviatosti [Svätej Eucharistii] sa jej nedotýka nič, iba to, čo je konsekrované; preto sa korporál a kalich posväcujú, a tak isto aj ruky kňaza, aby sa mohli dotknúť tejto sviatosti." (Summa Theologica, časť III, Q. 82, čl. 3, Rep. Obj. 8)
---
Posvätný Tridentský koncil vyhlásil, že zvyk, že iba kňaz, ktorý celebruje omšu, dáva prijímanie sám sebe (vlastnými rukami) a laici ho od …More
"Z úcty k tejto sviatosti [Svätej Eucharistii] sa jej nedotýka nič, iba to, čo je konsekrované; preto sa korporál a kalich posväcujú, a tak isto aj ruky kňaza, aby sa mohli dotknúť tejto sviatosti." (Summa Theologica, časť III, Q. 82, čl. 3, Rep. Obj. 8)
---
Posvätný Tridentský koncil vyhlásil, že zvyk, že iba kňaz, ktorý celebruje omšu, dáva prijímanie sám sebe (vlastnými rukami) a laici ho od neho dostávajú, je apoštolskou tradíciou.[1]

ses. 13, c. 8: In sacramentale autem sumptione semper in Ecclesia Dei mos fuit, ut laici a Sacerdotibus Communionem acciperent; Sacerdotes autem celebrantes seipsos communicarent: qui mos, tamquam ex traditione Apostolica descendens, jure, ac merito retinere debet.
Hermenegild
Posvätený služobník boží sa môže dotýkať Hostie len palcom a ukazovákom, ale laik sa jej môže dotýkať ako chce, oboma rukami, lebo na to dostal dišpenz-príkaz od biskupa . Všetko je choré a prekrútené naopak. Takto to nemôže ísť donekonečna, príde zlom. Boh sa nedá vysmievať.