20 SĽUBOV SV.JOZEFA TÝM, KTORÍ NOSIA JEHO MEDAILU

DNES JE DEŇ ODHALENIA MEDAILY SV.JOZEFA 🌺❤️

Daj vyraziť medailu podľa vzoru, ktorý si videl, aby ju každý mohol nosiť na krku, a tak získať veľké milosti z môjho srdca.
Bude to veľmi mocné znamenie Mojej lásky uprostred Mojich detí a pritiahne na ne Pánove požehnania. Povedz tiež mojim deťom, že vám sľubujem, že:“

🌹DVADSAŤ SĽUBOV OD LÁSKYPLNÉHO SRDCA SVÄTÉHO JOZEFA TÝM, KTORÍ JU NOSIA ODDANE A PODĽA SVOJEJ TÚŽBY, TÚTO SVÄTÚ MEDAILU 🌹

👉🌹 1. Tí, ktorí s dôverou používajú moju medailu, budú Mnou strážení vo všetkých časoch ich života, najmä v nebezpečenstvách, a budú vždy prikrytí mojim plášťom.

👉🌹2. Nenechajú sa bičovať duchovnou ani dočasnou biedou.

👉🌹3. K dôstojnému životu im nebude chýbať potrebná pomoc a prostriedky. Inými slovami, nebude im chýbať práca a dobročinná pomoc, aby mali dôstojný život.

👉🌹4. Tí, ktorí nosia moju medailu a modlia sa v nedeľu Moju svätú hodinu, nebudú V pokušení diablom porazení. Zmenším vplyv Satana na nich. Oslobodím vaše domovy, tovar, telá a duše od akejkoľvek satanskej nadvlády.

👉🌹5. Budú požehnaní vo svojich dielach.

👉🌹6. Budeš odo mňa uľavený a utešený vo svojich slabostiach a utrpeniach.

👉🌹7. Mnohí budú zázračne uzdravení pre väčšiu Božiu slávu a triumf našich spojených sŕdc.

👉🌹8. Tí, ktorí nosia moju medailu s láskou, nepoznajú večné plamene.

👉🌹9. Tí, ktorí nosia moju medailu a majú skutočnú oddanosť môjmu srdcu, nezomrú v smrteľnom hriechu.

👉🌹10. Tvojim rodinám pomôžem Ja v ich potrebách a bude ich prikrývať Môj plášť.

👉🌹11. Mladí ľudia, ktorí používajú moju medailu s láskou, podľa mojich príkladov a cností, neupadnú do hriechu. Ak padli, vrátia sa na cestu cnosti. Čistí a čistotní mladí ľudia sa zachovajú v čistote a dostanú odo Mňa všetky prostriedky, silu a milosť, aby vydržali až do konca na ceste čistoty a svätosti.

👉🌹12. Táto medaila prebudí v mnohých dušiach svätú túžbu zasvätiť sa Mi a zasvätiť sa životu modlitby, kontemplácie a úplného odovzdania sa Bohu cez Moje Srdce.

👉🌹13. Neusporiadaná láska k sebe, svetu a stvoreniam bude ubúdať v dušiach, ktoré nosia moju medailu, až kým úplne nezmizne, a božská a nebeská láska, chuť k Božím veciam a láska k cnostiam.

👉🌹14. Budete osvietení o tajomstvách vykúpenia a o tom, do akej miery moje utrpenie spojené s utrpeniami Ježiša a Márie spolupracovalo na diele ľudského vykúpenia. Bude im objasnené o Mojich cnostiach, zásluhách, daroch, ktoré som dostal od Najsvätejšej Trojice a o obrovskej láske, ktorú ku Mne mala a stále má.

👉🌹15. Budeš mnou vypočutý vo všetkých tvojich modlitbách a čokoľvek odo Mňa budeš prosiť, splním ti to. (pokiaľ to nie je v rozpore s Božou vôľou)

👉🌹16. Umierajúcich budem utešovať v posledných chvíľach ich života na Zemi. Nenechajú sa vo svojej agónii mučiť démonmi. Prijmete moju návštevu a prijmete moje otcovské objatie jemným dýchaním do môjho náručia.

👉🌹 17.Rodičia dostanú moju nepretržitú pomoc v ich ťažkostiach a budú mať potrebné svetlá na výchovu svojich detí vo svätej láske k Bohu.

👉🌹18. Pomaly sa mier vráti do rodín a miest, kde je moja medaila známa, milovaná a propagovaná. Mier a svornosť budú vládnuť tam, kde som cez ne milovaný a uctievaný. Vojny budú zastavené, odložené alebo budú skrátené. Násilie zmizne.

👉🌹19.Srdcia zatvrdnuté v hriechu, budú dotknuté milosťou a vrátia sa do lona svätej katolíckej viery a budú kráčať pevným krokom po ceste svätosti.

👉🌹20. Tí, ktorí budú nosiť moju medailu, získajú milosť, že ich po smrti odoberiem priamo do raja a budú umiestnení vedľa môjho trónu v nebi, kde budú poznať moje tajomstvá a kde sa budú tešiť z neopísateľného šťastia navždy po mojom boku.

Zaslal www.aparicoesdejacarei.com.br
MEDALHA DE SÃO JOSÉ BRANCA
A Medalha de São José :: AS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA EM JACAREÍ
Ján Jánošík