Tymián
Ach, drahý pápež František, máš to ťažké s tvojimi Lefebristickymi dietkami. Oni všetkému rozumejú, ale podľa nich si klamár a nápravy pápež. Nerešpektujú tvoju autoritu. Žiaľ sú odsúdení na svoj vlastný zánik!!! Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva svoju milosť.
apredsasatoci
Radšej prísť do neba tebou odsúdená, ako prísť do pekla, tebou pochvalena.
Tymián
apredsasatoci, to si vybav s Pánom Bohom, a Cirkvou, nie so mnou. 😉
apredsasatoci
To je už dávno vybavené. Keby si čítal Bibliu, vedel by si.
Monika G
Tymián. Již podle výrazu v obličeji arcibiskupa Vigana a papeže Františka, musí každý pravověrný věřící jednoznačně poznat, že opravdový katolík je zcela určitě ten prvně jmenovaný.
miloš pavel
ve světských nediiích jsem slyšel že prý napsal v některé své knize že je pro registrované partnerství aby sodomiti měli právní ochranu nebíte o tom něco?
Blahovec01
ľubica.
Neviem, prečo si ma zablokovala. Aspoň takto odpovedám, že s tebou súhlasím.

Vďaka Bohu, za tohoto Božieho služobníka.

Tak je súhlasím a pridávam sa.
ľubica
DEO GRATIAS za tohoto Božieho služobníka!!! Novodobého Jána Krstiteľa! Nebojácneho milovníka PRAVDY!