henryk33
11K
ona
„Dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą.”

Otto von Bismarck 😎😉