TerezaK
582

Lež zůstane lží, i kdyby jí všichni uvěřili. Pravda zůstane Pravdou, i kdyby jí nevěřil nikdo. 🙏

Kniha Pravdy - Poselství Matky Spásy ze dne 31. července 2012 v 18:10. Mé dítě, pronásledování, které zakoušíš, je vyvoláno zveřejněním Knihy Pravdy. Zlý ti klade překážky do cesty a nezastaví se před ničím, aby tě zlomil. Je důležité, aby sis nevšímala potměšilých lží, které jsou ti neustále předkládány těmi, kdo tvrdí, že znají lépe Boží Slovo. Jejich odmítnutí těchto poselství není důležité. Jedině Slovo mého Syna je tím, na co máš reagovat a na nic jiného. Musíš mít důvěru v mého Syna a zachovat mlčení, když ti, kdo jsou zaslepeni lžemi, se pokoušejí s tebou diskutovat, abys udělala chybu. Neposlouchej je. Neodpovídej. Místo toho prostě hlásej Slovo Boží.

Kniha Pravdy - Poselství Ježíše ze dne 7. července 2013 v 17:35.
Má vroucně milovaná nevěsto, co na tom záleží, že na tebe křičí, nebo tě proklínají v mém jménu? Co na tom záleží, jestli všichni, kteří hlásají mé nejsvětější Slovo a kteří zůstávají pevně ve spojení se Mnou, jsou spoutáni a biti? Cožpak nevíte, že má moc je všemocná a nemůže být zlomena, i kdyby Mi mohli zlámat kosti.

Když lékař bojuje za každou cenu o záchranu člověka, udělá pro to všechno možné. Když je vyrušován ostatními, kteří se ho pokoušejí zastavit – je-li oddán svému povolání, nebude si všímat všech protestů a zkusí zakročit svým způsobem, když ve svém srdci ví, že ten život může zachránit a že jej zachrání. A tak pokračuje, dokud všichni neuvidí ovoce jeho námahy. Vytrvá tak dlouho, dokud není život zachráněn, a pak, když je vše uděláno, bude přivítán s láskou právě těmi lidmi, kteří, ať už z jakýchkoliv důvodů, se pokoušeli rušivě zasahovat do jeho úsilí život udržet. A tak všechny třenice budou zapomenuty.

Totéž je pravdou o této svaté misi, slíbené mým Otcem, aby zachránil životy svých dětí v těchto posledních časech před mým Druhým příchodem. Buďte připraveni na to, že do této mise bude zasahováno, neboť kdyby nepřitahovala takový odpor, tak byste s jistotou věděli, že má poselství k vám by v tomto čase nemohla přicházet od vašeho milovaného Ježíše.

Když je hlásána Pravda, není přijata snadno, byť je to Slovo Boží. Nicméně když jsou předkládány lži, převlečené za Pravdu, budou ochotněji přijaty a ve většině případů vřele přivítány s otevřenou náručí.

Kniha Pravdy - Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2012 v 18:45.
Tebe, moje dcero, prohlásí za podvodnici jeden z těch falešných proroků, který to učiní v katolické církvi přímo před mým svatostánkem. Jejich rouhavá slova budou chválit nepřátelé Boha, odění posvátnými rouchy. Během tohoto času se dají poznat mnozí falešní proroci, aby svým hlasem přehlušili ten můj. Jeden z nich se tě potom pokusí zničit. Ruka mého Otce udeří na ty, kteří ublíží jeho prorokům, poslaných, aby připravili svět na můj Druhý příchod. Žel, mnoho ubohých duší bude svedeno. Má dcero, problém není v tom, že tě odmítnou, ale v tom, že zabrání jiným, aby byli zachráněni.

TerezaK
Kniha Pravdy - Poselství Matky Spásy ze dne 31. července 2012 v 18:10. Mé dítě, pronásledování, které zakoušíš, je vyvoláno zveřejněním Knihy Pravdy. Zlý ti klade překážky do cesty a nezastaví se před ničím, aby tě zlomil. Je důležité, aby sis nevšímala potměšilých lží, které jsou ti neustále předkládány těmi, kdo tvrdí, že znají lépe Boží Slovo. Jejich odmítnutí těchto poselství …More
Kniha Pravdy - Poselství Matky Spásy ze dne 31. července 2012 v 18:10. Mé dítě, pronásledování, které zakoušíš, je vyvoláno zveřejněním Knihy Pravdy. Zlý ti klade překážky do cesty a nezastaví se před ničím, aby tě zlomil. Je důležité, aby sis nevšímala potměšilých lží, které jsou ti neustále předkládány těmi, kdo tvrdí, že znají lépe Boží Slovo. Jejich odmítnutí těchto poselství není důležité. Jedině Slovo mého Syna je tím, na co máš reagovat a na nic jiného. Musíš mít důvěru v mého Syna a zachovat mlčení, když ti, kdo jsou zaslepeni lžemi, se pokoušejí s tebou diskutovat, abys udělala chybu. Neposlouchej je. Neodpovídej. Místo toho prostě hlásej Slovo Boží.

Kniha Pravdy - Poselství Ježíše ze dne 7. července 2013 v 17:35.
Má vroucně milovaná nevěsto, co na tom záleží, že na tebe křičí, nebo tě proklínají v mém jménu? Co na tom záleží, jestli všichni, kteří hlásají mé nejsvětější Slovo a kteří zůstávají pevně ve spojení se Mnou, jsou spoutáni a biti? Cožpak nevíte, že má moc je všemocná a nemůže být zlomena, i kdyby Mi mohli zlámat kosti.

Když lékař bojuje za každou cenu o záchranu člověka, udělá pro to všechno možné. Když je vyrušován ostatními, kteří se ho pokoušejí zastavit – je-li oddán svému povolání, nebude si všímat všech protestů a zkusí zakročit svým způsobem, když ve svém srdci ví, že ten život může zachránit a že jej zachrání. A tak pokračuje, dokud všichni neuvidí ovoce jeho námahy. Vytrvá tak dlouho, dokud není život zachráněn, a pak, když je vše uděláno, bude přivítán s láskou právě těmi lidmi, kteří, ať už z jakýchkoliv důvodů, se pokoušeli rušivě zasahovat do jeho úsilí život udržet. A tak všechny třenice budou zapomenuty.

Totéž je pravdou o této svaté misi, slíbené mým Otcem, aby zachránil životy svých dětí v těchto posledních časech před mým Druhým příchodem. Buďte připraveni na to, že do této mise bude zasahováno, neboť kdyby nepřitahovala takový odpor, tak byste s jistotou věděli, že má poselství k vám by v tomto čase nemohla přicházet od vašeho milovaného Ježíše.

Když je hlásána Pravda, není přijata snadno, byť je to Slovo Boží. Nicméně když jsou předkládány lži, převlečené za Pravdu, budou ochotněji přijaty a ve většině případů vřele přivítány s otevřenou náručí.

Kniha Pravdy - Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2012 v 18:45.
Tebe, moje dcero, prohlásí za podvodnici jeden z těch falešných proroků, který to učiní v katolické církvi přímo před mým svatostánkem. Jejich rouhavá slova budou chválit nepřátelé Boha, odění posvátnými rouchy. Během tohoto času se dají poznat mnozí falešní proroci, aby svým hlasem přehlušili ten můj. Jeden z nich se tě potom pokusí zničit. Ruka mého Otce udeří na ty, kteří ublíží jeho prorokům, poslaných, aby připravili svět na můj Druhý příchod. Žel, mnoho ubohých duší bude svedeno. Má dcero, problém není v tom, že tě odmítnou, ale v tom, že zabrání jiným, aby byli zachráněni.
TerezaK
nejlépe na falešné asi naletí ti, kteří komentují něco, co si ani nepřečetli , ni, drahá dušičko, Mira ? (pokud komentuješ a považuješ je za falešné)..
Mira393
Přesně tak Terko, !!!!POZOR NA FALEŠNÉ POSELSTVÍ!!!!!
TerezaK
Kniha Pravdy - Poselství Matky Spásy ze dne 31. července 2012 v 18:10. Mé dítě, pronásledování, které zakoušíš, je vyvoláno zveřejněním Knihy Pravdy. Zlý ti klade překážky do cesty a nezastaví se před ničím, aby tě zlomil. Je důležité, aby sis nevšímala potměšilých lží, které jsou ti neustále předkládány těmi, kdo tvrdí, že znají lépe Boží Slovo. Jejich odmítnutí těchto poselství …More
Kniha Pravdy - Poselství Matky Spásy ze dne 31. července 2012 v 18:10. Mé dítě, pronásledování, které zakoušíš, je vyvoláno zveřejněním Knihy Pravdy. Zlý ti klade překážky do cesty a nezastaví se před ničím, aby tě zlomil. Je důležité, aby sis nevšímala potměšilých lží, které jsou ti neustále předkládány těmi, kdo tvrdí, že znají lépe Boží Slovo. Jejich odmítnutí těchto poselství není důležité. Jedině Slovo mého Syna je tím, na co máš reagovat a na nic jiného. Musíš mít důvěru v mého Syna a zachovat mlčení, když ti, kdo jsou zaslepeni lžemi, se pokoušejí s tebou diskutovat, abys udělala chybu. Neposlouchej je. Neodpovídej. Místo toho prostě hlásej Slovo Boží.

Kniha Pravdy - Poselství Ježíše ze dne 7. července 2013 v 17:35.
Má vroucně milovaná nevěsto, co na tom záleží, že na tebe křičí, nebo tě proklínají v mém jménu? Co na tom záleží, jestli všichni, kteří hlásají mé nejsvětější Slovo a kteří zůstávají pevně ve spojení se Mnou, jsou spoutáni a biti? Cožpak nevíte, že má moc je všemocná a nemůže být zlomena, i kdyby Mi mohli zlámat kosti.

Když lékař bojuje za každou cenu o záchranu člověka, udělá pro to všechno možné. Když je vyrušován ostatními, kteří se ho pokoušejí zastavit – je-li oddán svému povolání, nebude si všímat všech protestů a zkusí zakročit svým způsobem, když ve svém srdci ví, že ten život může zachránit a že jej zachrání. A tak pokračuje, dokud všichni neuvidí ovoce jeho námahy. Vytrvá tak dlouho, dokud není život zachráněn, a pak, když je vše uděláno, bude přivítán s láskou právě těmi lidmi, kteří, ať už z jakýchkoliv důvodů, se pokoušeli rušivě zasahovat do jeho úsilí život udržet. A tak všechny třenice budou zapomenuty.

Totéž je pravdou o této svaté misi, slíbené mým Otcem, aby zachránil životy svých dětí v těchto posledních časech před mým Druhým příchodem. Buďte připraveni na to, že do této mise bude zasahováno, neboť kdyby nepřitahovala takový odpor, tak byste s jistotou věděli, že má poselství k vám by v tomto čase nemohla přicházet od vašeho milovaného Ježíše.

Když je hlásána Pravda, není přijata snadno, byť je to Slovo Boží. Nicméně když jsou předkládány lži, převlečené za Pravdu, budou ochotněji přijaty a ve většině případů vřele přivítány s otevřenou náručí.

Kniha Pravdy - Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2012 v 18:45.
Tebe, moje dcero, prohlásí za podvodnici jeden z těch falešných proroků, který to učiní v katolické církvi přímo před mým svatostánkem. Jejich rouhavá slova budou chválit nepřátelé Boha, odění posvátnými rouchy. Během tohoto času se dají poznat mnozí falešní proroci, aby svým hlasem přehlušili ten můj. Jeden z nich se tě potom pokusí zničit. Ruka mého Otce udeří na ty, kteří ublíží jeho prorokům, poslaných, aby připravili svět na můj Druhý příchod. Žel, mnoho ubohých duší bude svedeno. Má dcero, problém není v tom, že tě odmítnou, ale v tom, že zabrání jiným, aby byli zachráněni.
TerezaK
Když lékař bojuje za každou cenu o záchranu člověka, udělá pro to všechno možné. Když je vyrušován ostatními, kteří se ho pokoušejí zastavit – je-li oddán svému povolání, nebude si všímat všech protestů a zkusí zakročit svým způsobem, když ve svém srdci ví, že ten život může zachránit a že jej zachrání. A tak pokračuje, dokud všichni neuvidí ovoce jeho námahy. Vytrvá tak dlouho, dokud …More
Když lékař bojuje za každou cenu o záchranu člověka, udělá pro to všechno možné. Když je vyrušován ostatními, kteří se ho pokoušejí zastavit – je-li oddán svému povolání, nebude si všímat všech protestů a zkusí zakročit svým způsobem, když ve svém srdci ví, že ten život může zachránit a že jej zachrání. A tak pokračuje, dokud všichni neuvidí ovoce jeho námahy. Vytrvá tak dlouho, dokud není život zachráněn, a pak, když je vše uděláno, bude přivítán s láskou právě těmi lidmi, kteří, ať už z jakýchkoliv důvodů, se pokoušeli rušivě zasahovat do jeho úsilí život udržet. A tak všechny třenice budou zapomenuty.