Viganò požaduje zriadenie katolíckej domoobrany

Katolíci nemusia opustiť Cirkev napadnutú „kacírmi a smilníkmi“, napísal arcibiskup Carlo Maria Viganò v liste pre CatholicFamilyNews.com dňa 1. septembra. Ak sú však veriaci nútení počas „eucharisti…
Joske
Nesnažte se „předělat" plevel na pšenici, syny Satana na syny Božího království. Nepodaří se vám to. Jediným řešením je, být na tomto poli (kde společně rosteme) od plevele důsledně vnitřně odděleni.
Samson1
Pokud vím, tak infiltráti exkomunikují jako diví.
Joske
Pán Ježíš Kristus učedníkům oznámil, do jaké situace jsou postaveni. Učedníci, dobré semeno (pšenice), rostou na stejném poli, spolu s plevelem, který nasel Boží nepřítel, vládce tohoto světa. Synové Boží zůstávají na Božím poli spolu se syny Satana růst až do žně.
24Předložil jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. 25Zatímco lidé spali, …More
Pán Ježíš Kristus učedníkům oznámil, do jaké situace jsou postaveni. Učedníci, dobré semeno (pšenice), rostou na stejném poli, spolu s plevelem, který nasel Boží nepřítel, vládce tohoto světa. Synové Boží zůstávají na Božím poli spolu se syny Satana růst až do žně.
24Předložil jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. 25Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel mezi pšenici plevel a odešel. 26Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. 27Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?‘ 28On jim odpověděl: ‚Nepřítel člověk to udělal.‘ A otroci mu řekli: ‚Chceš tedy, abychom šli a posbírali jej?‘ 29On však řekl: ‚Ne, abyste snad při sbírání plevele nevytrhli z kořenů spolu s ním i pšenici. 30Nechte, ať obojí roste spolu až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Nejprve posbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“
36Potom opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: „Vylož nám to podobenství o plevelu na poli.“ 37On jim odpověděl: „Rozsévač dobrého semena je Syn člověka 38a pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho Zlého; 39nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. 40Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku. 41Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost, 42a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. 43Tehdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá! “

Mt 13:24-30;36-43
Joske
@Ladislav Bajza, Pán Ježíš nehovoří o Církvi, ale o světě. V tomto světě musí žít synové království vedle synů Satana až do žně. Důležité je, abychom byli od synů toho Zlého důsledně vnitřně odděleni.
Anton Čulen
Trestné podanie na ministra zdravotníctva pre podozrenie z páchania zločinu genocidia alianciazanedelu.sk/archiv/6998
Roberto 55
Pan Boh vzdy v tazkych casoch posle nejakeho proroka alebo "ukazovatela" spravnej cesty. V minulosti bol jednym z nich, ale zistil, ze bol klamany (ako aj my skoro vsetci), zobudil sa a teraz spravne hovori co mame robit a preto ho nasledujme! Je to Bozia vola.