Vypuknutí pandemie opičích neštovic globalisté plánovali už vloni, předpověděli 270 milionů mrtvých.

Prečo práve kiahne z opíc?

Nová pandémia na obzore

Vypuknutí pandemie opičích neštovic globalisté plánovali už vloni, předpověděli 270 milionů mrtvých…

O takzvané „Události 201“ jistě slyšela většina z vás. Stejná akce, v níž pouze namísto koronaviru figurovaly opičí neštovice, proběhla vloni. A …
Trepifajksl
Když očkovat, tak jedině zedada plegomazinem.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
PS: Pre istotu to dám tu ako komentár keby to zmizlo zo stránky.

O takzvané „Události 201“ jistě slyšela většina z vás. Stejná akce, v níž pouze namísto koronaviru figurovaly opičí neštovice, proběhla vloni. A proč ne? Vždyť poprvé jim plány vyšly, tak proč by si to nenatrénovali znovu? Jistě i tentokrát poslušný ovčan nastaví oddaně paži, až se bude očkovat proti opičím neštovicím. Ostatně, v …More
PS: Pre istotu to dám tu ako komentár keby to zmizlo zo stránky.

O takzvané „Události 201“ jistě slyšela většina z vás. Stejná akce, v níž pouze namísto koronaviru figurovaly opičí neštovice, proběhla vloni. A proč ne? Vždyť poprvé jim plány vyšly, tak proč by si to nenatrénovali znovu? Jistě i tentokrát poslušný ovčan nastaví oddaně paži, až se bude očkovat proti opičím neštovicím. Ostatně, v USA i v některých zemích EU je již vakcína připravena…

Covid-19 „plandemie“ je již pro většinu světové populace poněkud nezajímavá. Načasování nyní údajně velmi náhlého šíření opičích neštovic (popravdě se důkazy o nemoci v současné době hromadí – virus mohl podle lékařů nějakou dobu cirkulovat) se proto zdá být docela zajímavé. Ve skutečnosti opičí neštovice měly zřejmě také svou vlastní „Událost 201“: „pandemickou hru“, která – stejně jako u SARS-CoV-2 – plánovala potenciální pandemii s patogenem podrobně se všemi důsledky.

Zatímco „Událost 201“ o novém koronaviru se konala v říjnu 2019 – krátce před oficiálním „vypuknutím pandemie“ – simulační hra opičích neštovic proběhla relativně dávno: V březnu 2021 uspořádala „Iniciativa pro jadernou hrozbu“ (NTI) spolu s Mnichovskou bezpečnostní konferencí (MSC) simulační hru o pandemii s neobvyklým kmenem viru opičích neštovic. Zapojeni byli obvyklí podezřelí – tj. zástupci WHO, Nadace Billa a Melindy Gatesových, OSN, farmaceutických společností (Johnson & Johnson a Merck) a šéf Wellcome Trust, který je úzce spjat s farmaceutickým průmyslem, Jeremy Farrar.

Shrnutí „cvičení“ zní takto:

Fiktivní scénář cvičení, vyvinutý po konzultaci s technickými a politickými odborníky, zobrazoval smrtící globální pandemii s neobvyklým kmenem viru opičích neštovic, který se poprvé objevil ve fiktivním státě Brinia a rozšířil se po celém světě po dobu 18 měsíců. Nakonec scénář cvičení ukázal, že původní ohnisko bylo způsobeno teroristickým útokem s použitím patogenu vyrobeného v laboratoři s nedostatečnými předpisy pro biologickou bezpečnost a se slabým dohledem. Na konci cvičení měla fiktivní pandemie za následek více než tři miliardy případů a 270 milionů úmrtí po celém světě.

Zdroj

Scénář je založen na geneticky modifikovaném kmeni opičích neštovic, který je údajně odolný vůči vakcínám proti neštovicím. Virus měl být uvolněn teroristy – v květnu 2022:

Od května / června 2022 do prosince 2023 je ve scénáři počítáno s celými 271 miliony úmrtí.
Závěry těchto „pandemických her“ jsou vždy stejné: do „připravenosti na pandemii“ je třeba napumpovat více peněz – a je zapotřebí více „mezinárodní spolupráce“. Nejlépe s těmi, jako jsou ti, kdo spadají do masivně kontroverzní Pandemické smlouvy WHO, která má dále otevřít dveře svévolnému rušení základních práv.

Diskuse během cvičení vedly k řadě cenných a důležitých postřehů. Účastníci cvičení se především shodli na tom, že mezinárodní systém prevence, odhalování, analýzy, varování a reakce na pandemii je navzdory zlepšením po globální reakci na COVID-19 zcela nedostatečný pro řešení současných a očekávaných budoucích výzev. Mezery v mezinárodní architektuře biologické bezpečnosti a připravenosti na pandemie jsou obrovské a zásadní a oslabují schopnost mezinárodního společenství předcházet budoucím biologickým událostem a účinně na ně reagovat – včetně těch, které jsou v souladu s dopady onemocnění COVID-19 nebo by mohly způsobit výrazně větší škody.

Zdroj

Práce s takovými scénáři může být důležitá při přípravě na nouzovou situaci – nicméně popsané hororové scénáře často ilustrují, jak je očekávaná údajně smrtelná a vysoce infekční nemoc výhodná pro ty, kteří mohou vydělat spoustu peněz a / nebo díky ní získat moc. Pokud takzvaná pandemie Covid něco prokázala, pak především to, že zdraví obyvatelstva nehrálo pro ty, kteří jsou u moci, žádnou roli. Skutečný dopad samotného Covid-19, zejména ve srovnání s ničivými důsledky přijatých opatření, je nyní dobře znám.

Nedávno lékař ve vědeckém časopise „Surgical Neurology International“ výstižně shrnul:

Pandemie COVID-19 je jednou z nejvíce manipulovaných infekčních nemocí v historii, charakterizovaná oficiálním lhaním v nekonečném proudu vedeném vládními byrokraty, lékařskými asociacemi, médii a mezinárodními organizacemi. Viděli jsme dlouhý seznam bezprecedentních zásahů do lékařské praxe, včetně útoků na zdravotnické profesionály s jiným názorem, ničení lékařské kariéry mezi lékaři, kteří se odmítají podílet na zabíjení svých pacientů, a masivní regulace zdravotní péče, vedené nekvalifikovanými jednotlivci s obrovským bohatstvím, mocí a vlivem.

Zdroj

Co udělají v USA, to poslušně vykonají také vazalové v EU. A v USA již objednali miliony vakcín proti opičím neštovicím, takže záhy se k témuž začínají uchylovat evropské země. Spouštěčem bylo zveřejnění prvního případu v USA dne 18. května (v Massachusetts). Dánská biotechnologická společnost Bavarian Nordic oznámila objednávku vakcíny ve stejný den.

Vakcína již byla vyrobena a fakturována na základě předchozích smluv s americkou vládou, uvedl Bavarian Nordic. Vakcína je schválena v USA pod názvem „JYNNEOS“ od roku 2019. Objednávka zahrnuje vakcíny Jynneos v hodnotě 119 milionů dolarů, které mají být vyrobeny a účtovány v letech 2023 a 2024. Nyní chtějí přeměnit tekutou vakcínu na lyofilizovanou verzi ve prospěch delší trvanlivosti.

19. května biotechnologická společnost oznámila, že také dodá evropským zemím vakcínu proti neštovicím. Pod názvem „IMVANEX“ je vakcína také schválena v Evropě pro neštovice, pro opičí neštovice by existovala možnost použití mimo značku.

Prezident a generální ředitel společnosti Bavaria Nordic, Paul Chaplin, popsal současnou situaci opičích neštovic v Evropě jako situaci, která „vyžaduje rychlý a koordinovaný přístup zdravotnických orgánů“ a velkoryse dodal, že jeho společnost „ráda pomůže v této nouzové situaci“.

Mimochodem, z italského Milána již hlásí, že se zřejmě objevila nakažlivější varianta. Tedy přesně to, co je zapotřebí pro brzké zavedení restrikcí v režii WHO. Upozornili však také, že opičí neštovice se „specializují“ jen na jedno pohlaví – na muže – a to zejména na homosexuály a bisexuály. Předpokládám, že omezení – jako například lockdowny a roušky – se přesto budou nakonec vztahovat na všechny.

WHO nyní doporučuje následující:

Včasné trasování kontaktů, monitorování a zvyšování povědomí mezi poskytovateli zdravotní péče, včetně klinik sexuálního zdraví a dermatologie, jsou nezbytné pro prevenci dalších následných případů a účinné zvládnutí současné epidemie. Kromě toho lze zvážit použití farmaceutických protiopatření v rámci zkušebních protokolů.

Zdroj

To už známe: tak nějak to začalo zhruba před 2,5 roky….
dominikguzman shares this
53
Vypuknutí pandemie opičích neštovic globalisté plánovali už vloni, předpověděli 270 milionů mrtvých.

Prečo práve kiahne z opíc?

Nová pandémia na obzore