Clicks1.4K
csk.cartoon
61
Mnohý biskupi smerujú do pekla. Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsDdadttibkaMore
Mnohý biskupi smerujú do pekla.

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsDdadttibka
Zedad
menhir je třeba rozpoznat, kdo je Bůh a kdo jsi ty nebo já.
Zedad
menhir včera
Mnohý biskupi smerujú do pekla
Zedade, je přirozené světlo rozumu Bůh?

To dogma Menhire si upravuješ. Mluvíme o živém Bohu. Hospodin, náš Otec stvořil všechno, co jest, a také člověka. Dal nám do srdce, a to každému z nás touhu po sobě, touhu po živém Bohu. No a člověk je disponován poznat Boha z jeho stvoření, a tedy z toho, co Bůh stvořil. To ne člověk, ale Bůh je tvůrcem všeho,…More
menhir včera
Mnohý biskupi smerujú do pekla
Zedade, je přirozené světlo rozumu Bůh?

To dogma Menhire si upravuješ. Mluvíme o živém Bohu. Hospodin, náš Otec stvořil všechno, co jest, a také člověka. Dal nám do srdce, a to každému z nás touhu po sobě, touhu po živém Bohu. No a člověk je disponován poznat Boha z jeho stvoření, a tedy z toho, co Bůh stvořil. To ne člověk, ale Bůh je tvůrcem všeho, co jest a my máme milost ho poznat
Zedad
Hoki
"Z vašich úst ať nevzejde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost..
Samson1
No, včera jsem zhlédl video, jak Eliáš zatratil Bergoglia, že se dopouští hříchu proti Duchu svatému ohledně synody mladých a homosexuality. Popírat dogma je asi stejně těžký hřích, protože za dogmaty stojí stejně Duch svatý. Ocitli jsme se stejně v hodně těžké době, kdy se člověk může hodně rychle ocitnout na straně nepřítele spásy. Bůh stejně do stvoření předně vkládal moudrost, která stála …More
No, včera jsem zhlédl video, jak Eliáš zatratil Bergoglia, že se dopouští hříchu proti Duchu svatému ohledně synody mladých a homosexuality. Popírat dogma je asi stejně těžký hřích, protože za dogmaty stojí stejně Duch svatý. Ocitli jsme se stejně v hodně těžké době, kdy se člověk může hodně rychle ocitnout na straně nepřítele spásy. Bůh stejně do stvoření předně vkládal moudrost, která stála na počátku všeho a je jí potěšením hrát si s lidskými syny, jak je o ní psáno. Potom, kde se může ocitnout pravda bez lásky, charismata bez lásky, možná vidět na Eliášovi. Petr sice Safíře a Ananiášovi řekl, že zalhali Duchu svatému a vynesl soud, ale já bych se toho bál, protože soud patří Bohu a raději se budu držet, nezavrhujte, aby ste nebyli zavrženi a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Všichni potřebujeme odpuštění a milosrdenství. Nakonec hříchy proti Duchu svatému nebudou odpuštěny ani tu a ani na věčnosti. Člověk by se měl bát i svých vlastních slov, protože z nich budeme odsouzeni a nebo ospravedlněni. Z každého prázdného slova se skládají účty a člověk, který jedná moudře se i těchto zásad drží. Potom, byli jsme povoláni ke svatosti, bez ní neuzříme Boha.
Samson1
Jenže menhir ta citace dogmatu zní asi trochu jinak: Člověk světlem rozumu, na základě stvořených věcí poznává Stvořitele. Potom jako vždy. Henta jako kráva všemu nasazuje rohy. 👍
One more comment from Samson1
Samson1
No menhir. Bůh je dárce všeho, tedy i rozumu. Kdybys chodil na Tridentskou, tak tam je poslední evangelium, které se čte závěrem: Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a Bůh byl to slovo....., jak píše apoštol Jan. Světlem rozumu poznáváme Stvořitele. Tedy, že musí být věčné bytí a je všemohoucí, tedy tvoří z ničeho, slovem. Tedy ne teorie velkého třesku, jinak zvané samovznícení velkého …More
No menhir. Bůh je dárce všeho, tedy i rozumu. Kdybys chodil na Tridentskou, tak tam je poslední evangelium, které se čte závěrem: Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a Bůh byl to slovo....., jak píše apoštol Jan. Světlem rozumu poznáváme Stvořitele. Tedy, že musí být věčné bytí a je všemohoucí, tedy tvoří z ničeho, slovem. Tedy ne teorie velkého třesku, jinak zvané samovznícení velkého třesku. 😀 Což je nelogické. Potom vidíme řád ve věcech stvořených. Potom člověk ve své svobodě následuje ty, co tvrdí, že člověk je z opice a nebo tvorem Božím s nesmrtelnou duší a poznávají i pravdu Božího vtělení, vykoupení a spásy padlého lidstva lidstva, které se dostává těm, kdo věří. 👍
Zedad
@menhir no a?
Zedad
@menhir rozumem poznáváme Boha
One more comment from Zedad
Zedad
@menhir zkoumáš výrazový slovník aha
Samson1
Za tím se říká ámen. 1. Bůh, náš Stvořitel a Pán, může být poznán s jistotou z věcí stvořených přirozeným světlem rozumu. amen.
Zedad
No, ale ne každý je schopen přijmout milost spásy. Milost to je dar.
Zedad
@menhir každý člověk Boha pozná a bude muset sklonit koleno.
Samson1
Menhir perlíš jak limonádat. 🙂 Rozum poznává a to, jestli se člověk k této pravdě skloní je druhá vě To je jak zapírat nos mezi očima. Myslím, že se o tom rozepsal dost srozumitelně sv. Pavel.
Zedad
@menhir och lajk. To mobil 🤗 😁
snakee
už máš umyté zuby?
Zedad
Bůh nás nevaruje před dodržovánim řádu, ale vybízí nás, abychom Jeho řád žili.
snakee
jdi spát Jindříšku
Zedad
Ke zmatení či-li zmatku došlo už v Babylóně.