05:45
Evanjelizacia
1.6K
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 5. pondelok - Ľud túži po ozdravení. www.evanjelizacia.eu | 6. 2. 2012 Mk 6, 53 - 56 Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 5. pondelok - Ľud túži po ozdravení.

www.evanjelizacia.eu | 6. 2. 2012 Mk 6, 53 - 56 Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.