Clicks128
olek19801
1

Kobieca loża masońska 1939

Niewydany / niewykorzystany materiał archiwalny. Londyn. (publikacja w roku 2014) Tytuł brzmi: „Kobiety masoni – instalacja arcymistrzów w Londynie”. Różne ujęcia procesji kobiet w masońskich strojach schodzących po schodach do świątyni masońskiej, aby intronizować panią Challon jako arcymistrza. Kobieta zapowiada ceremonię – dźwięk naturalny.

Otwierają się drzwi i po ceremonii arcymistrzyni wychodzi z pokoju. Kobiety masoni gratulują arcymistrzyni. Tylko dźwięk naturalny. FILM ID: 2086.28 WIDEO Z BRYTYJSKIEJ BRITISH PATHÉ TV, pierwsze upublicznienie nagrania kwiecień 2014 roku na stronie:.britishpathe.tv

olek19801
Obrzydliwie duża liczba tych kobiet oddanych diabłu.