Františkov synodálny šéf: "Je veľa homosexuálnych kňazov"

Cirkev sa "musí zmeniť" [= napodobniť nešťastných protestantov], povedal pre La-Croix.com 63-ročný luxemburský kardinál Jean-Claude Hollerich, generálny spravodajca Františkovej synody (3. augusta).

Opakuje predsudky nepriateľov Cirkvi a tvrdí napríklad, že ženy sú "v centre Cirkvi", ale "boli príliš ignorované". Pravda: Kristus je v centre Cirkvi a problémom Cirkvi je, že ju muži ignorujú.

Hollerich sa domnieva, že formácia duchovných "sa musí zmeniť": "Nesmie sa zameriavať len na liturgiu, aj keď chápem, že seminaristi jej pripisujú veľký význam." Pravda: od Druhého vatikánskeho koncilu - pred 60 rokmi - sa liturgická formácia seminaristov zredukovala na nulu.

Hollerich bez okolkov prechádza k svojej obľúbenej téme - sexu: "Musíme zmeniť pohľad na sexualitu. Doteraz sme mali dosť potlačený pohľad na sexualitu." Pravda: keby sa ľudia riadili touto "potlačenou víziou", neexistovali by aids, opice, rozvody, sexuálna dekadencia, potraty a nedostatok potomstva.

Podľa Hollericha "nejde o to, aby sme ľuďom povedali, že si môžu robiť čokoľvek, alebo aby sme zrušili morálku, ALE myslím si, že musíme povedať, že sexualita je dar od Boha". Pravda: Sexualita sa s Hollerichovou morálkou stáva darom od diabla.

Hollerich chce, aby homosexuálni kňazi ("je ich veľa") mohli o tom hovoriť so svojím biskupom "bez toho, aby ich ten odsúdil". Pravda: Biskupi odsudzujú kňazov rímskeho obradu, nie homosexuálne akty.

Hollerich samozrejme spochybňuje aj celibát, zatiaľ čo svätý Peter hovorí Kristovi: "Opustili sme všetko a nasledovali sme ťa (Lk 18, 28)".

Pre Hollericha je zrejmé, "že každý kňaz sa z času na čas zamiluje", a otázkou je, "ako sa v takom prípade zachovať". Ak to však platí pre kňazov žijúcich v celibáte, platí to aj pre každého ženatého muža.

Obrázok: Jean-Claude Hollerich © Mazur, CC BY-NC-ND, #newsIvuijfmhph
Sedevakantistický kanál
František je odpadlícky antipápež, ktorý vedie sektu v budovách kedysi patriacich Cirkvi. Pozrite si viac na vatikankatolicky.com
KláraMarie
J. M. B. - falešný prorok! Zj 13,11
Caesar
to sa infiltrovaní slobodomurári v cirkvi dosadení za biskupov a takto rozkladaju cirkev z vnutra.
apredsasatoci
Nie! To je diablova robota!
Kostol bez DS je ako auto bez motora.
U.S.C.A.E.
troška inak by som oni už nepotrebujú priamych slobodomurárov to sa ozýva nimi vychovaný klér: Boh dopustil ale neopustí je s KC do konca sveta KC nemôže stratiť Boha to by poprel vlastné slová môže byť zatemnenie Pravdy môžu byť strašné útoky ale bez Boha KC nikdy nebola nie je a nebude
dominikguzman
Aj Krista pri jeho umučení a smrti Otec zdanlivo opustil, ale iba zdanlivo. Nevesta musí nasledovať svojho Ženícha, a tiež údy nemôžu byť na tom inakšie ako hlava. Keď všetci oslavovali, že Krista konečne zabili a zbavili sa ho, na tretí deň vstal oslávený z mŕtvych.
apredsasatoci
Boh je všade!