ewaboryk
1327

Biskup Ignacy Dec: adwent to czas przebudzenia z duchowego snu

Data publikacji: 2016-12-04 12:00
Data aktualizacji: 2016-12-04 12:28:00

Fot. Gość Niedzielny / Forum

„Głoszenie Ewangelii jest potrzebne nie tylko w krajach misyjnych, ale także wśród nas, także w naszym katolickim kraju. Na co dzień stykamy się z ludźmi ochrzczonymi, w których zamarła wiara i życie religijne, którzy przyjęli światowy styl myślenia i postępowania. Ich życia nie kształtuje już Ewangelia, ale często jakaś ideologia, jakieś bożki tego świata” – tak w odczytywanym dziś w kościołach diecezji świdnickiej liście pasterskim biskup Ignacy Dec zachęca wiernych do dobrego przeżycia tegorocznego Adwentu.

Idźcie i goście to hasło programu duszpasterskiego na nowy rok liturgiczny. Są to słowa Jezusa Chrystusa skierowane do pierwszych uczniów i do nas wszystkich: duchownych i wiernych świeckich. Ten nakaz misyjny wypływa z naszego chrztu i bierzmowania, a także z każdej przeżywanej Eucharystii” – czytamy w liście.

„Wśród nas żyją spoganiali chrześcijanie, których trzeba na nowo ewangelizować” – pisze biskup. Jak podkreśla, ci wierni, co zagubili drogę do Boga, sami nie wrócą do wspólnoty Kościoła, gdzie czekają na nich puste miejsca w świątyniach, gdzie Chrystus czeka na nich ze słowem Ewangelii i Chlebem życia, czeka, by napełniać ich światłem i mocą Ducha Świętego.

„Ta sprawa nie może nas nie obchodzić. To jest zadanie wypływające z naszej wiary i jest to zadanie dla nas wszystkich: dla nas kapłanów i dla was wiernych świeckich. Osobno idąc, nie damy rady. Musimy czynić to wspólnie. Na tej misji ewangelizacyjnej Chrystus nie zapewnia nam bezpieczeństwa i komfortu. Możemy być niekiedy wyśmiani i upokorzeni, ale przecież jest to konsekwencja przyjęcia Jezusa Chrystusa za naszego Króla i Pana” – podkreśla biskup świdnicki.

W dalszej części listu hierarcha podejmuje temat środków oraz narzędzi posługi misyjnej i ewangelizacyjnej. Wskazując na trzy podstawowe narzędzia tej posługi: przykład życia, słowo i modlitwa. „Niech, przeto rodzice przykładem swego życia pokazują, że Kościół jest ich domem, niech wprowadzają swoje dzieci i wnuki w życie wiary i modlitwy. Niech w parafiach powstają zespoły ewangelizacyjne, grupy młodzieżowe i grupy rodzin, które podejmą działalność apostolską w jedności ze swymi pasterzami” – pisze ordynariusz świdnicki.

W ostatniej części listu ksiądz biskup Dec poruszył temat ewangelizacji w Adwencie nawiązując do hasła programu duszpasterskiego na nowy rok liturgiczny „Idźcie i głoście”. „Adwent w naszej szerokości geograficznej jest czasem ubogim w dzienne światło. Adwentowe ciemności symbolizują duchową ciemność świata, która została rozświetlona światłością narodzonego w ludzkim ciele Jezusa Chrystusa, Słońca, które nie zna zachodu. Liturgia adwentowa wzywa nas do przyjęcia tej Światłości, która kiedyś obudziła pasterzy, a dziś powinna obudzić nas wszystkich z duchowego snu. Powinniśmy na nowo przyjąć do naszych serc i do całego naszego życia Zbawcę i na co dzień doświadczać tej bliskości Boga, który stał się dla nas człowiekiem” – pisze biskup Dec.

List pasterski kończą słowa zachęty do dobrego przygotowania się do Świąt Narodzenia Pańskiego oraz świętowania trzystuletniej rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej i stulecie objawień w Fatimie.

Źródło: KAI
RoM

Read more: www.pch24.pl/biskup-ignacy-d…
januszz
tak jest wstańmy z foteli,wyjdżmy z różańcami na ulice