Coburg
61.3K
Marieta Ria
... veru, KTO???
Trepifajksl
Sv.Prokop
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. (Evangelium Sv. Matouše 5:6)
Sv.Prokop
Bůh nikomu nestraní. (Epištola Sv. apoštola Pavla Římanům, 2:11)
Josef Arimati
A to si musíme vyslechnout od komunistky Konečné. Co na to lidovec kreatura Zdechovský ?
Sv.Prokop
Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. (Evangelium Sv. Lukáše 6:27)