TERRACOTTA
vraj sa teraz opäť skvapalnila, vďaka Bohu :)
Hermenegild
Akosi je ticho okolo sv. Januára, či 19.9. skvapalnila jeho krv.