Eucharystia to nie symbol, lecz sam zmartwychwstały Jezus w swoim niewidzialnym, uwielbionym człowieczeństwie, który nam daje siebie samego, wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, a więc daje nam pełnię szczęścia.
Edward7

Ja jestem chlebem żywym – Miłujcie się!

Z Ewangelii dowiadujemy się, że największy sprzeciw, oburzenie i zgorszenie u słuchaczy Jezusa wywołało Jego nauczanie o Eucharystii (por. J 6,22-66)…