05:50
Evanjelizacia
3.9K
† Ježišove požiadavky. viac si môžete prečítať i v knihách: 1. KŇAZ: evanjelizacia.eu/knaz, 2. ČNOSTI: evanjelizacia.eu/cnosti | 16.7.2012 | Mt 10, 34 - 11, 1 Ježiš povedal svojim apoštolom: „…More
† Ježišove požiadavky.

viac si môžete prečítať i v knihách: 1. KŇAZ: evanjelizacia.eu/knaz, 2. ČNOSTI: evanjelizacia.eu/cnosti | 16.7.2012 | Mt 10, 34 - 11, 1 Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.
A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu." Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.