My sme katolíci, nie sekta (+o tom, ako svätý Atanáz kladie dôraz na vieru, nie na priestory)

Jeden heretik napísal nasledovné na sedesvakantistov:

"Aj starokatolíci sa odtrhli od cirkvi keď neprijali novú dogmu o neomylnosti pápeža. Vykrikovali to isté čo sedevacante - my sme tí praví a RKC zablúdila, má falošné učenie. Boli agresívni voči RKC rovnako ako sedevacante. Zostala z nich len malá hŕtska, ako zostala aj zo sedevacante. Ide iba o brechajúcich psov, ktorí štekajú na všetko okolo seba, pritom nemajú miesto kde by prespali, búdu, ani jedlo. Tak ako sekty majú najväčšie slovo na sociálnych sieťach, tak sedevacante vykrikuje v katolíckom sektore ukazujúc na omyly, pritom nehľadiac na svoje vlastné omyly. Sekta je sekta. Sedevacante je čistá sekta - nič viac a nič menej."

Odpoveď: "Ach... a takíto heretici, čo nevedia o čom rozprávajú, vedú duše do pekla. V prvom rade, sedesvakantisti nemajú nič spoločné s tzv. starokatolíkmi, ktorí sú heretici a rozkoľníci. My katolíci, ktorí zastávame sedesvakantistický postoj, neuznávame pohanov a kacírov ako pápežov, pretože to podľa katolíckeho učenia nejde; to my sme verní magistériu, dogmám o jednote viery. Vám heretikom stačí ktokoľvek v bielom plášti (hoc aj otvorený luterán, pohan, človek čo zapiera Krista každý deň 10 rokov vkuse). A potom vy kacíri máte tú drzosť ešte povedať, že my sme v sekte. My sme katolíci, a vy ste v sekte II. vatikánskeho koncilu s odpadlíkom v bielom plášti, ktorý je za bránami Vatikánu. My máme vieru, vy budovy, plášte, výzdoby, peniaze, aparatúru a nevieru."

Dodám ešte: Toto vyššie bola moja odpoveď, ale dodám ešte... k onomu, že tento arogantný heretik a rozoštvávač, hovorí, že "nemáme búdu, ani jedlo". (Zrejme má na mysli kostol a okruh ľudí, okolo ktorých je pohostenie.) Nuž, odpoveď takýmto heretikom súčasnosti od napr. Otcov z minulosti, ako napr. sv. Atanáza, by bola:

"[List svätého Athanáza jeho stádu počas Ariánskej krízy:] Nech vás Boh poteší! ... Čo ťa zarmútilo ... je skutočnosť, že ostatní okupovali kostoly násilím, zatiaľ čo ty si počas toho vonku. Je pravda, že majú priestory - ale vy máte apoštolskú vieru. Môžu obsadiť naše kostoly, ale sú mimo skutočnej Viery. Zostávate mimo miest uctievania, ale Viera prebýva vo vás. Uvažujme: čo je dôležitejšie, miesto alebo viera? Pravá viera, očividne. Kto prehral a kto vyhral v tomto boji - ten, kto drží priestor alebo kto drží vieru?

Pravda, priestory sú dobré, keď sa tam káže apoštolská Viera; sú svätí, ak sa tam všetko odohráva svätým spôsobom ... Ste tí, ktorí sú šťastní: vy, ktorí zostávate v cirkvi svojou vierou, ktorí sa pevne držíte základov viery, ktorá k vám zostúpila z apoštolskej tradície. A ak sa to už mnohokrát pokúsila otrasná žiarlivosť otriasť, nepodarilo sa to. Sú to tí, ktorí sa od toho v súčasnej kríze odtrhli.

Nikto nikdy neprekoná vašu vieru, milovaní bratia. A veríme, že Boh nám naše kostoly jedného dňa vráti.

Čím násilnejšie sa teda pokúšajú obsadzovať bohoslužby, tým viac sa oddeľujú od Cirkvi. Tvrdí, že reprezentuje Cirkev; ale v skutočnosti sú to tí, ktorí sa z toho vylučujú a zablúdia.

Aj keď sú katolíci verní tradícii zredukovaní na hŕstku, sú to tí, ktorí sú skutočnou Cirkvou Ježiša Krista."

Pozrite si vatikankatolicky.com, kde je pravá viera stále bránená.