Fileo

Mozambik: wiele dzieci zostało osieroconych, niedożywionych, pozbawionych edukacji, gwałconych, …

24.06.2021 Mozambik – Niedawny raport wydany przez Save the Children, Plan International i World Vision szczegółowo opisuje przemoc dotykającą …