Clicks396
csk.news
4

Bola „konvertovaná“ žena z plagátu o potrate podvod?

Norma McCorvey, žena, ktorá stojí za rozhodnutím Najvyššieho súdu z roku 1973 legalizovať potraty v USA, je v novom dokumente predstavovaná ako podvod.

McCorvey spôsobila v roku 1995 svojim rozhodnutím pre-život veľké zmeny.

V piatok budú na americkom kanále FX odvysielané nové zábery z roku 2017, ukazujúce zábery z jej "smrteľnej postele" pred jej smrťou vo veku 69 rokov v Texase.

Viditeľne chorá McCorvey tvrdí, že sa stala pro-život aktivistkou iba preto, že dostala peniaze od evanjelizujúcich skupín.

"Bola som veľká ryba," hovorí. "Vzala som ich peniaze a oni ma posadili pred kamery a povedali mi, čo mám povedať."

Teraz vysvetľuje, že „to všetko bolo hrané.“ „Aj ja som to urobil dobre, som dobrá herečka.“ Herečka dodala: "Samozrejme, že teraz sa na nič nehrám."

Posledné slová McCorvey o potratoch: „Ak chce mladá žena potrat, nie je to môj problém. Preto to nazývajú voľbou. “

#newsYdyoxjqxtk

Dana22
V USA,ale aj inde,bolo zvykovým právom,že to,čo hovoril človek na smrtelnej posteli sa bralo ako fakt.
Kto sa bude za ňu modliť?
Uvedomila si,že vďaka jej ochote,hrať tú "veľkú rybu" pomreli milióny detí?

Uvedomujú si dôsledky svojich činov Pietruchová,Patakyová,politici,ktorí podporujú potraty,...ainí?
Dana22
www.citizengo.org/…/179515-wypowied…

Odvolávajú sa aj na Slovensko.
Máme hanbu,kvôli prezidentke,ktorá nerešpektuje Rozhodnutie NR SR?

preklad bol robený cez prekladač

Prirodzené úlohy mužov a žien, manželstvo, náboženstvo a rodina sa v Istanbulskom dohovore považujú za bašty. stereotypné rodové úlohy, ktoré by sa mali vykoreniť.
Dnes však viac ako inokedy potrebujeme zákony, ktoré nevidia …More
www.citizengo.org/…/179515-wypowied…

Odvolávajú sa aj na Slovensko.
Máme hanbu,kvôli prezidentke,ktorá nerešpektuje Rozhodnutie NR SR?

preklad bol robený cez prekladač

Prirodzené úlohy mužov a žien, manželstvo, náboženstvo a rodina sa v Istanbulskom dohovore považujú za bašty. stereotypné rodové úlohy, ktoré by sa mali vykoreniť.
Dnes však viac ako inokedy potrebujeme zákony, ktoré nevidia svet okolo nás ako neustále bojové pole medzi ženami a mužmi.

Konvent, ktorý vidí zdroj problémov s násilím v dedičstve tzv patriarchálny spoločenský poriadok jednoducho nemôže držať krok so sociálnymi potrebami. Preto vás žiadam, aby ste podpísali petíciu o ukončení Istanbulského dohovoru a vyzývali predsedu vlády, aby začal pracovať na novej komplexnej sociálnej politike, ktorá postaví dobro rodiny do centra aktivít našej komunity na všetkých úrovniach jej fungovania. PROSÍM, PODPÍŠAJTE PÍSOMU.
nedávno zavolalo niekoľko krajín nová únia (Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko) vyjadrila nesúhlas s Istanbulským dohovorom, t. j. s dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (CAHVIO). Poľsko prijalo tento dokument v roku 2014 za vlády koalície PO-PSL a predsedníctva Bronislawa Komorowského.

Je zrejmé, že akémukoľvek násiliu, najmä násiliu páchanému na ženách, je jav, ktorému je potrebné predchádzať a musí ho vylúčiť zo spoločenského života. Spôsob, akým to Dohovor robí, však od začiatku vyvolal veľa kontroverzií a opozície. Jedným z nich je ideologické spojenie medzi násilím páchaným na ženách a tzv stereotypné sexuálne úlohy. Podľa autorov Konventu to možno napraviť len rodovou ideológiou, ktorá je chápaná a aplikovaná totalitným spôsobom, t. J. Prenikajúc bez výnimky všetky aspekty nášho spoločenského a individuálneho života a fungovania.

Podstatou rodovej ideológie je úplný nedostatok rozlišovania medzi spoločenskými úlohami žien a mužov a atribúty, ktoré ich sprevádzajú, inými slovami - svet bez sexu. Prirodzené úlohy žien a mužov, manželstvo, náboženstvo a rodina sa v dohovore považujú za bašty tzv. stereotypné rodové úlohy, ktoré by sa mali vykoreniť.

Rovnako ako v prípade komunizmu bol zdrojom všetkého zla pre ľudstvo súkromné vlastníctvo, ktoré sa muselo zrušiť, takže v prípade rodectva je to rod.
Účinky takéhoto „upevnenia sveta“ zredukované na jednu jednoduchú príčinu boli vždy poľutovaniahodné, ako to učí história. Podpíšte svoju prosbu predsedovi vlády Mateuszi Morawieckimu so žiadosťou o začatie vypovedacieho konania tohto ideologicky nebezpečného dohovoru. Sociálna vzdialenosť a izolácia spojená s koronavírusmi dnes narušili putá, na ktorých sú založené naše komunity, miestne aj národné.

Preto potrebujeme zákony, ktoré nevidia svet okolo nás ako neustále bojisko medzi ženami a mužmi.

Konvent, ktorý vidí zdroj problémov s násilím v dedičstve tzv patriarchálny spoločenský poriadok jednoducho nemôže držať krok so sociálnymi potrebami. Dnes musíme požadovať riešenia, ktoré uznávajú dôstojnosť osoby, vytváranie manželských, rodinných a komunitných väzieb medzi mužmi a ženami, ktoré sú zakomponované do prirodzeného poriadku ľudského života, a nie hlavný dôvod diskriminácie a násilia voči ženám. Potrebujeme kroky, ktoré ako základ spoločenského poriadku sa postarajú o blaho celých rodín a dobro celej komunity vyjadrené v porozumení, láskavosti a ochote navzájom si pomáhať, a nie odstraňovať tradíciu, z ktorej naša komunita vyrastá. Keď sa novinári pýtali na odmietnutie dohovoru, prezident Andrzej Duda uviedol, že čaká na vládne kroky, pretože je to vláda, ktorá musí prevziať iniciatívu na začatie procesu vypovedania akejkoľvek medzinárodnej dohody.
Preto je také dôležité, aby bola naša petícia zaslaná na stôl predsedu vlády čo najskôr a s čo najväčším počtom vašich podpisov. Preto vás žiadam, aby ste podpísali petíciu o ukončení Istanbulského dohovoru a vyzývali predsedu vlády, aby začal pracovať na novej komplexnej sociálnej politike, ktorá postaví dobro rodiny do centra aktivít spoločnosti na všetkých úrovniach jej fungovania. Rodina je jediným prirodzeným prostredím na komunikáciu života a lásky, vzájomnej starostlivosti a formovania postojov, ktoré každodenne zodpovedajú za spoločné dobro a osud budúcich generácií.

Akýkoľvek medzinárodný dohovor, akýkoľvek vnútroštátny zákon, ktorý nezohľadňuje túto perspektívu, výslovne mu odporuje alebo sa proti nemu pokúša bojovať, je škodlivý pre jednotlivca i celé spoločenstvo
One more comment from Dana22
Dana22
Niečo šijú...ako s istanbulským dohovorom,tak s odchodom ombudsmanky .
Prosím,podpisujte petíciu a rozširujte ju.

citizengo.org/…/179556-vyzva-na…
apredsasatoci
V postate ma pravdu. Aj ked je naivne, si mysliet, ze konzekvencie za to neponesie.