U.S.C.A.E.
My živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví.
Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří do té chvíle zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu.

toto vychvacovačov nemôže potešiť lebo im to rozbíja ich vyložene hlúpy blud …More
My živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví.
Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří do té chvíle zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu.

toto vychvacovačov nemôže potešiť lebo im to rozbíja ich vyložene hlúpy blud tie verše popisujú ale presný opak toho čo pretláčajú vychvacovací bludári
Stylita
Dnes slavíme svátek bl. Jana Dunse Scota, velkého obhájce učení o neposkvrněném početí Panny Marie

Ioannes Duns Scotus
8. listopadu, připomínka
Postavení: kněz OFM, nazývaný „doctor subtilis“ a „doctor marianus“
Úmrtí: 1308
Narodil se v roce 1266 do rodiny, která přišla z Irska a usadila se na Littledeanu u Dunsu ve Skotsku. Na Janově výchově měl podíl jeho strýc P. Eliáš Duns, františkán z …More
Dnes slavíme svátek bl. Jana Dunse Scota, velkého obhájce učení o neposkvrněném početí Panny Marie

Ioannes Duns Scotus
8. listopadu, připomínka
Postavení: kněz OFM, nazývaný „doctor subtilis“ a „doctor marianus“
Úmrtí: 1308
Narodil se v roce 1266 do rodiny, která přišla z Irska a usadila se na Littledeanu u Dunsu ve Skotsku. Na Janově výchově měl podíl jeho strýc P. Eliáš Duns, františkán z kláštera v Dumfries. Jan v tomto klášteře oblékl řeholní hábit v době, kdy mu ještě nebylo ani 15 let. Byl velmi nadaný a už před přijetím kněžského svěcení učil své spolubratry teologii.
Knězem se Jan Duns stal 17. 3. 1291 v Northamptonu. Poté byl poslán pokračovat v dalším studiu do Paříže a roku 1296 se přestěhoval do Oxfordu, kde chodil po tři roky na přednášky věhlasného františkána Wilhelma de Ware. Snadno pak dosáhl titulu bakaláře teologie a filozofie. V roce 1301 začal přednášet v Cambridge a další rok učil na Sorbonně v Paříži. Odtud odešel v důsledku toho, že si obhajobou papeže Bonifáce VIII., na jehož stranu se postavil, znepřátelil francouzského krále Filipa.
Vrátil se do Anglie, kde pak v letech 1303-1306 učil v Oxfordu a přitom zde v roce 1304 získal doktorát. V roce 1306 o. Jan Duns Scotus přišel znovu do Paříže a nekompromisně vystupoval na obranu Neposkvrněného početí Panny Marie. Učeným mužům vyvracel všechny námitky proti Mariinu výsadnímu postavení. Mezi mnohými profesory i skupinou pochlebující králi vzbudil vůči sobě výraznou nenávist. Začalo jeho pronásledování, teror a vydírání, které mu poškodily zdraví. V roce 1307 Duns Scotus musel opustit Paříž a přestěhovat se do Kolína nad Rýnem, kde měl od generála řádu za úkol bojovat proti bludným naukám. Byl zde vítán s nadšením, ale cítil už velkou vyčerpanost a v dalším roce svého kněžského působení zemřel vysílený nemocí a, podle mnohých, doslova uštván. Jeho ostatky byly uloženy za hlavním oltářem minoritského kostela v Kolíně nad Rýnem a dnes jsou umístěny v kamenném sarkofágu s bohatým zdobením od mistra Josefa Honsbergera v bočním výklenku kostela.
Blahořečený byl 20. 3. 1993 papežem Janem Pavlem II., který zároveň řekl, že pro naši dobu, bohatou na různé vymoženosti, v níž mnozí ztratili víru a vedou život vzdálený od Krista a jeho evangelia, je blah. Duns Scotus nejen zářivým a neobyčejným příkladem, schopným vniknout do tajemství Boha, ale i přesvědčivou silou, která ho díky vlastní svatostí činí mistrem myšlení a života pro církev a celé lidstvo.
Další papež, Benedikt XVI., o Janu Dunsovi Scotovi napsal: „Tento velký středověký filosof a teolog se zasloužil o rozvoj učení církve stejně jako o lidské poznání. Teologickou vědu chápal především jako praktickou teologii a do jejího středu stavěl pravdu o Boží lásce. Nechával se vést učitelským úřadem církve a duchem zdravého kriticismu, který mu dovolal hlouběji pronikat k pravdě.“

zdroj: catholica.cz/…DrXmuS-IJ5oO0Q7lFc0NWK04aBA8YA

film:
Blahoslavený Jan Duns Scotus