08:57
Evanjelizacia
12.7K
† Slávnosť apoštola Petra a Pavla - Pekelné brány ju nepremôžu. www.evanjelizacia.eu | 29.6.2012 | Mt 16, 13-19 Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho …More
† Slávnosť apoštola Petra a Pavla - Pekelné brány ju nepremôžu.

www.evanjelizacia.eu | 29.6.2012 | Mt 16, 13-19 Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov." „A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."
Ak máte záujem dostávať denné meditácie zdarma priamo na Váš e-mail, pošlite svoju e-mailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu