02:00:49

Od 15.43 Panna Maria je na sloupu na Staroměstském nám v Praze

4.6.2020, na katolický svátek Pána Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze, je Neposkvrněná, kde před 101 lety byla. Od 00.01 trvale otevřeny hranice na Slovensko, od 16.55 povolena česko-slovenská …More
4.6.2020, na katolický svátek Pána Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze, je Neposkvrněná, kde před 101 lety byla. Od 00.01 trvale otevřeny hranice na Slovensko, od 16.55 povolena česko-slovenská mezinárodní železniční i autobusová doprava, protože Češi opět blahoslaví Bohorodičku po 101 letech - i Pražáci! Záznam obrazový je z www.mall.tv/…/stavba-mariansk… 4.6.2020 od 14.50 středoevropského času. Audio: exorcista P. Petr Glas, pak slovenský europoslanec o vraždách dětí umělým potratem.
Libor Halik
Dr. historie Radomír Malý: Obraťme se na chvíli zpět k onomu osudnému 3. listopadu 1918. Stržení sloupu, jak známo, předcházel tábor lidu na Bílé hoře, kde poslanec Bohuslav Vrbenský, socialista a později komunista a anarchista, vyzval dav k tomuto vandalskému aktu. Tentýž Vrbenský, který později prosazoval v parlamentu I. republiky legalizaci potratu a tzv. volné lásky.
Panna Maria je ale symbol…More
Dr. historie Radomír Malý: Obraťme se na chvíli zpět k onomu osudnému 3. listopadu 1918. Stržení sloupu, jak známo, předcházel tábor lidu na Bílé hoře, kde poslanec Bohuslav Vrbenský, socialista a později komunista a anarchista, vyzval dav k tomuto vandalskému aktu. Tentýž Vrbenský, který později prosazoval v parlamentu I. republiky legalizaci potratu a tzv. volné lásky.
Panna Maria je ale symbolem těch hodnot, které tomu kategoricky odporují. Byla vzornou matkou a manželkou - a to je dnes zastánci genderismu a homosexualismu degradováno na pouhou "jednu z forem vzájemného soužití". Matka Boží zde prezentuje obranu monogamní heterosexuální rodiny a věrného doživotního manželství, proto je mnohým výčitkou svědomí. Zároveň je též Pannou, což znamená sebekázeň, disciplínu a oběť v té nejintimnější oblasti lidského života - a do toho se mnoha lidem, vyznávajícím konzumní materialismus a chtějícím si jenom užívat, nechce. Panna Maria na Staroměstském náměstí je výčitkou svědomí www.protiproud.cz/duchovni-svet/5148-praha-se-r…
Fridrich Falcký spolu s českými odbojnými stavy se obrátil o pomoc k sedmihradskému magnátovi Bethlenovi Gáborovi a dokonce i k tureckém u sultánovi.
Bethlenova vojska zle řádila především na Moravě, Turci vtrhli na jižní Moravu až po bělohorské bitvě na opětovné pozvání protestantských šlechticů hraběte Matyáše Thurna a Ladislava Velena ze Žerotína. Všude zabíjeli, pálili a drancovali. Povraždili cca 10 tisíc lidí, dalších 10 tisíc žen a dětí odvlekli do otroctví, dívky do harémů pašů a vezírů. Thurnova armáda táhla na Vídeň, v jižních Čechách hrozil Thurn katolickým obyvatelům Českého Krumlova a Českých Budějovic, že neušetří ani dítka v lůně matky, když se nevzdají. Jeho vojáci masově vraždili a loupili, takže vyvolali odpor i protestantského obyvatelstva, které potom v hojné míře konvertovalo do Katolické církve.
I po bitvě na Bílé hoře protestantská vojska pobíjela katolíky na Smiřicku a Novoměstecku, řada katolických kněží byla povražděna. Totéž činila později během třicetileté války i švédská vojska. Je snad nemorální, když katoličtí obyvatelé Prahy před nimi bránili své město a vzývali o pomoc Pannu Marii? A je nemorální, když poté, co jejich prosba k Matce Boží byla vyslyšena, jí postavili jako výraz vděčnosti pomník? www.protiproud.cz/duchovni-svet/4916-spor-o-mar…
Dank aan Sterre der Zee
❤️🙏🏻