Trwanie myślami przy Chrystusie przemienia serce. Św. Augustyn.

niewolnikmaryi.com/2021/07/16/o-trwaniu-myslami-przy-chrystusie/
Bos016

Trwanie myślami przy Chrystusie przemienia serce

Ujrzymy to jaśniej, jeśli rozważymy, że co innego odczuwamy zwracając się do naszych przyjaciół, lub mówiąc o nich, gdy są obecni, a co innego, gdy …
Jota-jotka
Czytałam i podziwiałam zastanawiając się kto jest autorem tych słów ...
Św.Augustyn - przykład jak z życia pełnego cielesności otworzyć się na GŁĘBIĘ Słowa Bożego Jego natchnień ...

,,Gdy ktoś jest nieobecny, kusi nas być może, by po cichu powiedzieć, co sądzimy o jego poglądach – lecz w jego obecności uważamy na swoje słowa, wolimy pominąć niewygodne kwestie, czy to z tej racji, że zdajemy …More
Czytałam i podziwiałam zastanawiając się kto jest autorem tych słów ...
Św.Augustyn - przykład jak z życia pełnego cielesności otworzyć się na GŁĘBIĘ Słowa Bożego Jego natchnień ...

,,Gdy ktoś jest nieobecny, kusi nas być może, by po cichu powiedzieć, co sądzimy o jego poglądach – lecz w jego obecności uważamy na swoje słowa, wolimy pominąć niewygodne kwestie, czy to z tej racji, że zdajemy sobie jasno sprawę, iż możemy się mylić, i że ta osoba może wdać się w polemikę. Jesteśmy bardzo ostrożni w mówieniu o tym, co sądzimy o jej przekonaniach w danej sprawie lub o tym, jak ona się do nas odnosi; we wszystkich tych sprawach dostrzegamy swoje poważanie i subtelność w zachowaniu wobec tej osoby.,,

Piękny przykład ,bo o danej osobie wiemy tyle ,ile dana osoba zechce nam to przekazać.
Najczęściej znamy jej poglądy .
A przecież poglądy ,każdy ma prawo mieć i bronić zgodnie ze swoją wiedzą i swoim sumieniem.
Problem w tym ,że poglądy czy dosadniej INTERPRETACJA nie zawsze okazują się prawdą w świetle Nauki Jezusa .
Tak jest na przykładzie dzisiejszej Ewangelii.

(2 Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».)

12
1 Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść. 2 Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
3 A On im odpowiedział:
«Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze?
4 Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?2 5 Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy?3
6 Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
7 Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary4, nie potępialibyście niewinnych.
8 Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu5».