Konečne: Americký arcibiskup dáva Františkovi najavo svoj názor

Arcibiskup z Kansas City Joseph Naumann je "smutný" z toho, ako sa František vysporiadal s kontroverziou ohľadom prijímania pre politikov, ktorí sú …
Blahovec01
Americký arcibiskup je navlas presne podobný tým ostatným farizejským pokrytcom.
Teraz niečo hovorí a potom, keď sa stretne s Bergóliom kľakne si pred neho a pobozká mu ruku v absolutnej poslušnosti. Podobne to spravili aj Schneider, Burke, a celá plejáda ďalších. Farizejská poslušnosť a pokrytectvo.
Sú to farizeji a pokrytci, v ktorých pravdy niet. Sú s nim v jednote poslušnosti. Zbabelci, ktorí…More
Americký arcibiskup je navlas presne podobný tým ostatným farizejským pokrytcom.

Teraz niečo hovorí a potom, keď sa stretne s Bergóliom kľakne si pred neho a pobozká mu ruku v absolutnej poslušnosti. Podobne to spravili aj Schneider, Burke, a celá plejáda ďalších. Farizejská poslušnosť a pokrytectvo.

Sú to farizeji a pokrytci, v ktorých pravdy niet. Sú s nim v jednote poslušnosti. Zbabelci, ktorí tliachajú, ale nikto toho falošného "svätého otca" nenapomenie. Absolutne nikto!

Kristus jemu podobným povedal:
"Vašim otcom je Diabol. Sami do kráľovstva nevchádzate a iným bránite".