lt.news
26

Vyskupas Fellay kritikuoja pokyčius, kurie sukūrė 1962 m. mišiolą (vaizdo įrašas)

PiusX vyskupas Bernardas Fellay sausio 6 d. JAV kunigų seminarijoje įšventino tris kunigus tėvą Philipą Mujičių, tėvą Mikali Del Rosario ir tėvą Jamesą Hewko.

Savo homilijoje jis kritikavo liturgijos pokyčius, vedančius prie 1962 m. Mišiolo. „Jau 62 m. reformoje, tai yra, valdant Jonui XXIII, daug šios [Epifanijos] šventės elementų buvo... Galima sakyti, jie pažemino šventę. Jie atėmė jos budėjimą, atėmė oktavą, padarė ją žemesne švente nei Kalėdos."

Fellay yra buvęs Šventojo Pijaus X draugijos generolas, kuris savo kadencijos metu griežtai uždraudė naudoti mišiolas iki 1962 m.

Tačiau Gloria.tv žino, kad kai kurie SSPX kunigai švenčia senesniais mišiolais be „oficialių“ viršininkų žinios.

#newsVykvjhjktc

01:42