Clicks by countries

 1. 2

  Egypt
 2. 1

  Morocco
 3. 1

  Tunisia
 4. 1

  Poland
 5. 1

  Lebanon
 6. 1

  Turkey