charisma
1595

A Katolikus Egyház egésze és a katolikus hit erősebb, mint a német „szinodális út”

Az úgynevezett „szinodális út” (Synodaler Weg) végső soron egy kísérlet, hogy ténylegesen eretnek tanokat hagyjanak jóvá az ezekhez tartozó szentségi és pasztorális gyakorlattal együtt. Ezek a …More
Az úgynevezett „szinodális út” (Synodaler Weg) végső soron egy kísérlet, hogy ténylegesen eretnek tanokat hagyjanak jóvá az ezekhez tartozó szentségi és pasztorális gyakorlattal együtt. Ezek a tanok és gyakorlatok már évtizedek óta megrontják a német katolikus egyház életét.
Egyelőre a „szinodális út” jelen esete inkább eretnekség, mint szkizma. A Kánonjogi Kódex meghatározása szerint „az eretnekség valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak a keresztség felvétele után való makacs tagadása vagy a róla való makacs kételkedés”.
Teljes cikk
charisma
Egy másik vélemény ugyanebben a témában:
www.ncregister.com/…/ukraines-latin-…