Clicks2K
GChevalier
4

PAPIEŻ FRANCISZEK APROBUJE ŻONATYCH KSIĘŻY

Album ACTU
* * *

IVEREIGH ROZGRYZŁ TO WSZYSTKO :

« Dokument Synodalny jest częścią zwyczajnego magisterium Kościoła (biskupi mają władzę nauczania), dlatego też Franciszek w Querida Amazonía (magisterium papieskie) wzywa cały Kościół do czytania go w całości i do bycia przez niego ubogaconym, a Kościół w Amazonii do jego stosowania. »

* * * * * * * *

QUERIDA AMAZONIA :

1. Umiłowana Amazonia ukazuje się przed światem z całym swoim blaskiem, dramatem, swoją tajemnicą. Bóg dał nam łaskę, abyśmy o niej szczególnie pamiętali na Synodzie, który odbył się w Rzymie w dniach 6–27 października, i który zakończył się tekstem zatytułowanym Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej.

2. Podczas Synodu słuchałem wystąpień i czytałem z zainteresowaniem przyczynki wypracowane w mniejszych kręgach. Poprzez tę adhortację pragnę wyrazić oddźwięk, jaki wywołał we mnie ten proces dialogu i rozeznania. Nie będę tutaj omawiał wszystkich zagadnień obficie wyłożonych w Dokumencie końcowym. Nie zamierzam go zastępować ani też powtarzać. Pragnę jedynie przedstawić zwięzły zarys refleksji, który ucieleśniałby w rzeczywistości amazońskiej syntezę niektórych głównych trosk, które wyraziłem już w moich poprzednich dokumentach, aby pomógł i ukierunkował ku harmonijnej, twórczej i owocnej recepcji całego procesu synodalnego.

3. Jednocześnie chcę oficjalnie przedstawić ten Dokument, zawierający wnioski z Synodu, przy którym współpracowało wiele osób znających lepiej ode mnie i od Kurii Rzymskiej problematykę Amazonii, ponieważ w niej żyją, cierpią i namiętnie ją miłują. Wolałem nie cytować tego Dokumentu w niniejszej adhortacji, ponieważ zapraszam do przeczytania go w całości.

4. Daj Boże, aby cały Kościół dał się ubogacić i przyjął tę pracę jako wyzwanie, aby pasterze, osoby konsekrowane i wierni świeccy Amazonii podjęli się wprowadzania jej w życie i aby mogła w jakiś sposób inspirować wszystkich ludzi dobrej woli.

* * *

DOKUMENT KOŃCOWY SYNODU :

111. Wiele wspólnot eklezjalnych na terytorium Amazonii ma ogromne trudności z dostępem do Eucharystii. Czasami mijają nie tylko miesiące, ale nawet wiele lat, zanim kapłan na nowo powróci do wspólnoty, aby celebrować Eucharystię, sprawować sakrament pojednania lub namaścić chorych danej wspólnoty. Wysoko cenimy wartość celibatu jako daru od Boga (Sacerdotalis Caelibatus, 1) dzięki któremu uczeń-misjonarz, wyświecony na prezbitera może całkowicie poświęcić się na służbę Świętemu Ludowi Bożemu. Potęguje on miłość pasterską i dlatego też modlimy się, aby było wiele powołań do życia w kapłaństwie bezżennym. Wiemy, że dyscyplina ta, „nie wynika z samej natury kapłaństwa…. to jednak z wielu względów odpowiada kapłaństwu” (PO 16). W encyklice na temat celibatu kapłańskiego św. Paweł VI utrzymał jego wymóg i przedstawił racje teologiczne, duchowe i duszpasterskie, które za nim przemawiają. W 1992 r., św. Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji na temat formacji kapłańskiej na nowo potwierdził tę tradycję obowiązującą w Kościele łacińskim (PDV 29). Biorąc pod uwagę, że uzasadniona różnorodność nie narusza wspólnoty i jedności Kościoła, ale raczej manifestuje ją i jej służy (LG 13; OE 6), co wyraża się w wielości istniejących rytów i praktyk dyscyplinarnych, proponujemy, aby kompetentne władze opracowały kryteria i przepisy, w ramach Lumen Gentium 26, umożliwiające wyświęcanie na kapłanów odpowiednich mężczyzn, cieszących się dobrą opinią we wspólnocie, posiadających stały i owocny diakonat, którzy przeszli odpowiednią formację przygotowującą do prezbiteratu, żyjących w prawnie ukonstytuowanej i stałej rodzinie, tak aby mogli zagwarantować życie wspólnoty chrześcijańskiej poprzez głoszenie Słowa i celebrację Sakramentów w najbardziej oddalonych regionach Amazonii. Odnośnie tego aspektu, niektórzy [z Ojców Synodalnych] opowiadali się za uniwersalnym podejściem do tej kwestii.

* * *

W Rzymie, u św. Jana na Lateranie, w dniu 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, roku 2020, siódmego mego pontyfikatu.

Franciszek

* * * * * * * * * * * * * * * *

BENEDYKT XV :
« Daleka od uchylenia świętego i najbardziej zbawiennego prawa kościelnego celibatu, Stolica Apostolska nigdy nie złagodzi swojego rygoru przez częściowe tłumienie. »
(Adres konsystorialny z dnia 16 grudnia 1920 r.)

>>> AD CATHOLICI SACERDOTII, Encyklika z dnia 20 grudnia 1935 r. Piusa XI o KAPŁAŃSTWIE.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

>>> Obrazy 15 tajemnic różańca
🙏
>>> AVE MARIA (LOURDES & FATIMA) : 670 audios do pobrania 🙏

Edward7
Fałszywy prorok . Czyli zmiany przejdą ale w sposób mniej dostrzegalny ...
F. zmienił zasady synodu w 2018 r., Zawarł postanowienie, które mówi że; końcowy dokument synodu można uznać za część magisterium papieskiego, po „wyraźnym zatwierdzeniu” przez papieża, - a po jego wypowiedzi ; „Wolałem nie cytować tego Dokumentu w niniejszej adhortacji, ponieważ zapraszam do przeczytania go w całości.”-…More
Fałszywy prorok . Czyli zmiany przejdą ale w sposób mniej dostrzegalny ...
F. zmienił zasady synodu w 2018 r., Zawarł postanowienie, które mówi że; końcowy dokument synodu można uznać za część magisterium papieskiego, po „wyraźnym zatwierdzeniu” przez papieża, - a po jego wypowiedzi ; „Wolałem nie cytować tego Dokumentu w niniejszej adhortacji, ponieważ zapraszam do przeczytania go w całości.”- można się spodziewać że takie zatwierdzenie dostąpi...
Po ostatnim Synodzie z 2019r. można się wszystkiego spodziewać . Wprowadzenie demona majów pacha-mama (matka ziemia) do kościoła a i jego intronizacja przeszła z echem, i ucichła , teraz antypapież zdaje się lubić tradycje, ale w sposób zewnętrzny... Demon matki ziemi w nowym kościele ma zastąpić Matkę Boską - wielu to przełknie dla świętego spokoju , jednak tych herezje jest i będzie coraz więcej - po prostu pogaństwo ma zastąpić prawdziwą Katolicką naukę, a kto przyjmie tą nową naukę stanie się poganinem i porzuci prawdziwy Kościół Chrystusa
„Querida Amazonia” sposób na zmiany z „Amoris Laetitia”
Diakon amazoński po raz pierwszy „wyświęcony” w „obrzędach tubylczych”
W dobrej wierze
Analizując I Pet goat 2 Antychryst dopiero został poczęty lub urodził się w czasie kadencji Obamy ,więc jeszcze w tej chwili jest dzieckiem i się ujawni jeszcze za około dziesięć lat.
Piotr2000
Polski episkopat, "milczace psy", rwie sie na diabelskiej smyczy usilujac gryzc kaplanow i biskupow Bozych, ale, co jest sprawa przedziwna,
- nie widzi NIC zlego we franciszkowej ZDRADZIE Chrystusa /kazda religia jest rowna, dokument z Abu Dabi, prohomoseksualne decyzje, rozbijanie rodziny i osmieszanie rodzicielstwa, niszczenie liturgii i swietosci zycia/.
- Nie widzi tez NIC zlego w germanskim …More
Polski episkopat, "milczace psy", rwie sie na diabelskiej smyczy usilujac gryzc kaplanow i biskupow Bozych, ale, co jest sprawa przedziwna,
- nie widzi NIC zlego we franciszkowej ZDRADZIE Chrystusa /kazda religia jest rowna, dokument z Abu Dabi, prohomoseksualne decyzje, rozbijanie rodziny i osmieszanie rodzicielstwa, niszczenie liturgii i swietosci zycia/.
- Nie widzi tez NIC zlego w germanskim odstepstwie od prawdziwego Kosciola swietego i Jego nauczania.
- Podobnie rzecz sie ma w/s heretykow polskich: bp Rys, o. Szustak, o. Reclaw, ks. Sowa, ks. Lemanski, agenci Sluzby Bezpieczenstwa i szereg innych odstepcow.
Tam NIE MA ZGORSZENIA !
Tam nie ma NAPOMNIENIA.
Tam nie ma slow wolajacych o opamietanie !
Tradycja i Wiara