Hiwea
Takýchto Kungov dnes už máme vo väčšine farností na Slovensku. Touto novou teologiou sú vzdelávaní v seminároch bohoslovci už dve generácie. To, že to tak zreteľne nevidieť na kázňach vo všetkých kostol, ale len v mediálnych výstupoch niektorých protežovaných kňazov, je spôsobené oneskorením revolučného hnutia v slovenských podmienkach. Pozrite na západ a pozriete sa do našej budúcnosti.
Peter(skala)
Ve skutečnosti, Küng nebyl teologem, ale mimořádně marným teologickým novinářem, jehož dílo bylo zaměřené na potěšení bohatých a mocných tohoto světa a přispělo k úpadku Církve v bohatých zemích.
Peter(skala)
Akademia pre život?
Jasnéééééééé, to sa dalo čakať, nevážia si život nenarodených, narodených, a ani po smrti
Treba ich vymeniť, robia zle meno Cirkvi