Clicks10
lv.news

Vigano: Tas nebija “pazemības” žests

Pontifikālajā gadagrāmatā nav iespējams veikt izmaiņas “pazemības žestam”, jo tas neatbilst tam, ka Bergoglio vārds ir tik labi attēlots – arhibīskaps Vigano raksta vietnē Patreon.com (4. aprīlis).

Vigano pat šķiet “iespējams” redzēt “uzurpācijas” atzīšanu, kas norāda, ka Bergoglio ir noraidījis Pontifikālos titulus un tagad Baznīcu valda kā privātpersona.

Vigano to uzskata par rīcību, ar kuru Bergoglio kļūst par “tirānu”, kurš “var nojaukt baznīcu no iekšienes, neviena priekšā par to neatbildot”.

Viņš vēlas uzzināt, vai Bergoglio centieni rehabilitēt Jūdu “nebija neveikls mēģinājums atbrīvot sevi”.

#newsRwsnzwtpjl