Clicks6
ms.news

Francis: Baptis Atau Tidak, Jumlah Tetap Sama

“Penyelamatan adalah percuma," Francis berkata dalam Angelus 10hb Januari, dalam Perayaan Baptis Tuhan, "Ia adalah sentuhan percuma daripada rahmat-Nya kepada kita."

Jelasnya, bahawa "secara sakramen, ini disempurnakan untuk Hari Baptis kita," tetapi ditambahnya segera," mereka yang tidak dibaptiskan adalah mereka yang selalu menerima rahmat Tuhan.”

Akan tetapi, jika upacara Baptis adalah tidak penting dalam penerimaan rahmat ilahi, maka ia merupakan adat yang amat berlebihan.

#newsKmzemkvihp