Clicks274
Edward7
5

Polityczna pandemia: jak próbują podzielić i osłabić społeczeństwo

Psycho-okultystyczne metody kontroli ...
Związek jest tym, co czyni nas ludźmi, ponieważ umożliwia komunikację, wiedzę, współpracę i cywilizację.
Jednak te polityczne działania naszych władców są sprzeczne nie tylko z dobrem społecznym i indywidualnym, ale ze wszystkim, co czyni nas ludźmi.
Podkreślam środki polityczne , ponieważ nie są one ani sanitarne, ani zdrowe w szerokim znaczeniu tego słowa.

1 Na ile naukowe są środki polityczne narzucane siłą?
Te restrykcyjne, irracjonalne i nie naukowe normy ( dekrety, a nie ustawy parlamentu ), narzucone jednostronnie przez polityków, wywołują strach, zamęt, frustrację, niestabilność emocjonalną i psychiczną, izolację, samotność, wrogość, zniszczenie, choroby i śmierć.
W rzeczywistości doprowadziły one grupy medyczne na całym świecie do potępienia tych środków.

Oto kilka przykładów:
American Medical Frontline (Frontline Doctors America's).
Światowy Związek Lekarzy w Europie.
Lekarze prawdy w Hiszpanii.
Lekarze argentyńscy dla prawdy.
Wielka deklaracja z Barrington.
Jednak nie tylko skargi ze strony grup zdrowotnych.
Możesz zobaczyć konferencję prasową "Prawników prawdy", "Policji dla wolności", "Naukowców dla prawdy", pracowników służby zdrowia, nauczycieli i wielu grup obywatelskich .
Lub na przykład sędziowie Austrii:
Austriacki Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę o środkach COVID-19 ( zamykanie restauracji, zakaz imprez z udziałem powyżej 10 osób, obowiązkowe noszenie maski itp. ) Za niekonstytucyjne , nie znajdując żadnych dowodów na jej uzasadnienie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Austrii 272_020._Oktober_2020.es
Podobnie, obywatele "otwierają drzwi", aby przedstawić oficjalne roszczenia z tytułu odpowiedzialności i zażądać odszkodowania za zamknięcie firmy, straty gospodarcze itp.

2. Jakie niebezpieczeństwa napotykamy jako społeczeństwo?
Moim zdaniem prawdziwe i wielkie niebezpieczeństwo tkwi nie tyle w (medialnym) wirusie, ile w tej klasie politycznej, która całkowicie świadomie wypacza sens wolności, naruszając podstawowe prawa obywateli i obwiniając ich o chorobę, edukację, katastrofę, ekonomiczne i ludzkie, które oni i tylko oni niby powodują.

Najważniejszym wrogiem do walki jest nie tylko wirus, ale także system polityczny.

3. Zrozumienie głębi obecnej sytuacji:
Obecnie możliwości interakcji są niewielkie, zwłaszcza dla tych, którzy się boją.
Wiemy, że są ludzie, którzy są rozdarci między strachem przed zarażeniem a chęcią interakcji.
Strach i pożądanie są bardzo silnymi emocjami, ponieważ pochodzą z dwóch podstawowych instynktów.
Strach wynika z instynktu przetrwania, pragnienia instynktu przenoszenia genów. Obie emocje idą w parze, są dwiema stronami tego samego medalu (kiedy chcesz czegoś, boisz się, że nie będziesz w stanie tego zdobyć lub stracisz to, gdy już to osiągniesz; strach przed czymś budzi chęć pokonania tego).

Równowaga emocjonalna i psychiczna osoby zależy od zarządzania tymi emocjami.
Powiem to w bardzo ogólny sposób
"Repressing" lub niespełniających podstawowych czynności - powoduje frustrację; frustracja z kolei generuje złość i agresywność. Strach powoduje jednak zamieszanie i nieufność.

4. Jakie są obecne polityczne środki „ sanitarne ”?
Obecne środki polityczne, oferowane jako skuteczne wobec SARS-CoV-2, są zgodne z wyraźnym schematem stopniowego zwiększania kontroli obywateli przez państwa.
Ale jeśli chodzi o aspekt ludzki, sprzeciwiają się zabawie, radości, kontaktom towarzyskim, wypoczynkowi. Zabrania się wspólnego śpiewania lub tańca, chodzenia na koncerty lub imprezy kulturalne.
Kontakt fizyczny i wyrażanie emocji , są ograniczone, relacje międzyludzkie są ograniczone, podróże i uprawianie sportu są bardzo ograniczone.

Zapobieganie potrzebie zaspokojenia fizycznych i społecznych interakcji ogranicza chęć do życia.
Wszystko to jest sprzeczne ze zdrowiem fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym i egzystencjalnym populacji.

5 A wolności? Prawa? Człowiek je potrzebuje?
Potrzeby, prawa i wolności są sfrustrowane, co ogranicza autonomię i odpowiedzialność jednostek.
Nie ma odpowiedzialności bez wolności; aby być odpowiedzialnym za to, co robimy, czujemy lub myślimy, wolność wyboru jest konieczna.
Utrata autonomii powoduje zamieszanie, strach i niepewność. Poczucie niepewności i zagubienia prowadzi do irracjonalności, utraty jasności umysłu, do wiary i akceptacji wszystkiego, co się powie.
W ten sposób otrzymujesz uległą i bez-wolną populację.

6. Dlaczego zasady tak bardzo się zmieniają? Jakie mają one wpływ na populację?
Takie pojawianie się i odchodzenie zmieniających się norm utrudnia planowanie życia prywatnego i zawodowego, co generuje niepewność, niepewność i zależność .
Część populacji czuje się jak dziecko pozostające na utrzymaniu, niezdolne do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie lub zdrowie; co do tej pory było w ich rękach, teraz zależy od innych.
Inny sektor populacji uważa, że skradziono im perspektywy na przyszłość, pracę i osobiste projekcje, autonomię.
Pojawia się frustracja, złość i agresywność. Agresja wychodzi z najbliższymi, zwłaszcza w domu rodzinnym i dziećmi. Rośnie liczba nadużyć władzy, znęcania się i napaści seksualnych; pojawia się autorytaryzm, narzucanie się, nietolerancja wobec tych, którzy mają inne zdanie.

6.1. Jak próbują podzielić i osłabić społeczeństwo?
W ten sposób wyłaniają się frakcje: zwolennicy oficjalnej wersji kontra „ zaprzeczający(etykieta stworzona przez media).
Osoby z krytycznym myśleniem przedstawiają się jako zagrożenie społeczne, jako niebezpieczeństwo, jako coś nienormalnego lub niezrównoważonego. Jednocześnie ci krytyczni ludzie czują się zagrożeni rozwijaniem negatywnych uczuć wobec tych, którzy zgadzają się z oficjalną narracją. W ten sposób zaczyna się podział społeczny, napięcia, ataki i agresje.
Jak dobrze wiemy, dzielenie i konfrontowanie populacji daje władzę tym, którzy ją utrzymują.

6.2 Kto promuje te podziały społeczne?
Te media i politycy napędzać tę walkę między stronami.

Politycy stosujący środki pozanaukowe narzucone dekretem z prawem bez żadnej debaty i bez dostarczenia badań lub raportów, które je popierają.

A media poprzez kampanie propagandowe na rzecz takich środków i przeciwko jakiejkolwiek grupie zawodowej, która je kwestionuje lub demaskuje.

Czy promuje się donos i prześladowanie obywateli wobec obywateli? Czy jest sprzedawany tak, jakby służył dobru publicznemu? Czy nie wydarzyło się to już podczas najgorszych dyktatur i rządów totalitarnych?
Tego lata w telewizji "lehendakari Iñigo Urkullu" (najwyższy przywódca Kraju Basków w Hiszpanii) zachęcał obywateli do informowania o tych, którzy nie przestrzegali przepisów . Baskijska telewizja publiczna zażądała ustanowienia telefonów do składania skarg obywatelskich.

Trwają "polowania na czarownice" państw totalitarnych.
I nie jest to odosobnione zjawisko. Politycy w USA i wielu krajach zachęcali do podobnych postaw potępiania obywateli, typowych dla reżimów totalitarnych.
Co jeszcze jest promowane?
Rośnie liczba zaburzeń "obsesyjno-kompulsywnych".

WYKRES POKAZUJĄCY NA CZERWONO WZROST PRZYPADKÓW Z OBJAWAMI DEPRESJI W ZALEŻNOŚCI OD ICH NASILENIA PO "PANDEMII" COVID19. DANE Z USA. ŹRÓDŁO
Ciągłe mycie rąk, dezynfekcja wszystkiego, co jest dotykane, poczucie niepewności w obliczu wszechobecnego patogenu lub potencjalnie zakaźnego bezobjawowego, powodują ciągłe poczucie zagrożenia, zakażenia i brudu.

Wszystko to patologizuje społeczeństwo i tworzy permanentny stres...
Przewlekły stres prowadzi do stanów autodestrukcyjnych: jedzenia lub picia za dużo, nadużywania narkotyków, hazardu, a w bardziej ekstremalnych przypadkach może prowadzić do samobójstwa.

7. Czy powoduje psychologiczną destabilizację społeczeństwa? Dlaczego i po co?
Strach przed presją w pracy, utratą pracy, niemożnością opłacenia czynszu, tym, jak wyżywić dzieci, prowadzi do stanów depresyjnych.
Wszystko to uaktywnia uczucie porzucenia, samotności i instynktowny lęk przed śmiercią, potęgując utajoną nierównowagę u podmiotu.
Profesor Franz Ruppert , ekspert od traumy , mówi, że kiedy ludzie poddawani są życiowym doświadczeniom chronicznego stresu i traumy, tracą integralność, ulegają "wewnętrznej fragmentacji".
Myślą, że nic nie mogą zrobić, czują się bezsilni na łasce sytuacji zewnętrznej, której nie mogą zmienić, co prowadzi do oddzielenia się od siebie i swoich potrzeb.
Aby to przezwyciężyć, identyfikują się ze swoimi oprawcami i poddają się im. W ten sposób bez wątpienia akceptują wszelkie nałożone na nich restrykcje, leki, testy diagnostyczne czy szczepionki. Uważają ich nawet za swoich wybawców.

Co się dzieje z dziećmi?
Dzieci są zdziwione. Dzieci w wieku szkolnym są bombardowane surowymi środkami higieny i zachowaniem dystansu społecznego.


Nie wolno im normalnie bawić się i komunikować, są tłumione i przerażane, kradną ich kreatywność i wprowadzają w iluzję. Sprawiają, że czują się winni, ponieważ mogą zarazić i zabić swoich starszych. Wina i odpowiedzialność, którą ponoszą, są ogromne.
Dzieci rodzą się i wychowują w maseczkach na twarz. Nie widzą wyrazu twarzy dorosłych. Wszystko to uniemożliwia im wypracowanie odpowiedniego zarządzania emocjami.
Od dziesięcioleci istnieją badania - takie jak unieruchomiona twarz przeprowadzone na Harvardzie przez Edwarda Tronika - które pokazują, że utrata interakcji społecznych, kontaktu fizycznego lub uczucia powoduje trwałe uszkodzenie u niemowląt.EKSPERYMENT Z NIERUCHOMĄ TWARZĄ: DR. EDWARD .

Co się dzieje z osobami starszymi?
Osoby starsze są opuszczone, izolowane, z dala od bliskich, co ich przygnębia i otępia.
Lekarze bez Granic sporządzili raport opisujący dramat, który miał miejsce w hiszpańskich domach opieki , w którym według Ministerstwa Zdrowia zmarło ponad 27 000 starszych osób ( ponad 70% wszystkich zgonów przypisanych Covid19 w Hiszpanii podczas pandemii ) .
W raporcie MSF potwierdzają, że doszło do nieludzkiego i niegodnego traktowania, porzucenia, przymusowej izolacji i odmowy opieki zdrowotnej dla osób starszych, (zabitych "leczeniem" - szczepieniem na grypę dopow.) WIDEO

Izolacja i samotność powodują utratę spójnej myśli, wykorzenienie; rodzą się wątpliwości między tym, co jest prawdą a tym, co fałszywe, a poczucie rzeczywistości, które je otacza, znika. Kiedy jednostka traci poczucie przynależności do świata, upada.

Tyrańskie reżimy używają izolacji i samotności jako broni do ujarzmienia ludzi. Izolowani mężczyźni są z definicji bezsilni.
Hannah Arendt opisała to obszernie . Arendt argumentowała, że tym, co utrwala totalitaryzm, jest manipulacja przez izolację, a osiąga się to poprzez podzielenie narracji „ my kontra oni ”.
Izolowany człowiek traci zdolność dodawania czegoś własnego do świata i poczucie przynależności do niego, co jest jednym z najbardziej rozpaczliwych doświadczeń jednostki .

Wnioski:

Władcy podejmują środki polityczne, bez naukowego rygoru , przedstawiając je jako sanitarne.
Następuje planowa psychologiczna destabilizacja społeczeństwa .
Politycy i media promują działania typowe dla reżimów totalitarnych (pod pretekstem zdrowotnym).
Skutki tych nieludzkich środków powodują niszczycielskie skutki dla naszego zdrowia fizycznego, emocjonalnego, zdrowia psychicznego i społecznego, dla naszej gospodarki, naszego sposobu postrzegania świata, a zwłaszcza dla interakcji, które czynią nas ludźmi.

Zgłaszanie do sądów osób odpowiedzialnych za to wszystko to czynność, która ma miejsce w wielu krajach.

„Przynależność, wspólnota i więź międzyludzka to jeden z największych aktów odwagi i oporu wobec ucisku. Prawda, dobroć, sprawiedliwość, piękno i miłość są deklaracjami prawdziwej przynależności ”.FILOZOF HANNAH ARENDT

Autor: LGRR Ten artykuł jest publikowany pod pseudonimem z wielu powodów...
elinvestigador.org/…mia-politica-dividir-sociedad/

Psychopolitycy u władzy i zbiorowa terapia okultystyczna

Lockdown jest ponad 10 razy bardziej śmiertelny niż sama "pandemia".
pubmedinfo.org/…-smiertelny-niz-sama-pandemia/
Quas Primas
Posłuchajcie, jak Rząd robi nas w balona!!!
JUTRO - Sylwester, więc bawimy się na całego gdzie chcemy, od której chcemy i do której chcemy!!!

to tylko 18 min
Potężne kary za wyjście w Sylwestra! Ściągną pieniądze z naszych kont? A. Kubala w MN!
m.rekinek
Co się dzieje z dziećmi ?
Dzieci są zdziwione. Dzieci w wieku szkolnym są bombardowane surowymi środkami higieny i zachowaniem dystansu społecznego.
Nie wolno im normalnie bawić się i komunikować, są tłumione i przerażane, kradną ich kreatywność i wprowadzają w iluzję. Sprawiają, że czują się winni, ponieważ mogą zarazić i zabić swoich starszych. Wina i odpowiedzialność, którą ponoszą, są …More
Co się dzieje z dziećmi ?
Dzieci są zdziwione. Dzieci w wieku szkolnym są bombardowane surowymi środkami higieny i zachowaniem dystansu społecznego.
Nie wolno im normalnie bawić się i komunikować, są tłumione i przerażane, kradną ich kreatywność i wprowadzają w iluzję. Sprawiają, że czują się winni, ponieważ mogą zarazić i zabić swoich starszych. Wina i odpowiedzialność, którą ponoszą, są ogromne.
Dzieci rodzą się i wychowują w maseczkach na twarz. Nie widzą wyrazu twarzy dorosłych. Wszystko to uniemożliwia im wypracowanie odpowiedniego zarządzania emocjami.


Od dziesięcioleci istnieją badania - takie jak unieruchomiona twarz przeprowadzone na Harvardzie przez Edwarda Tronika - które pokazują, że utrata interakcji społecznych, kontaktu fizycznego lub uczucia powoduje trwałe uszkodzenie u niemowląt.
EKSPERYMENT Z NIERUCHOMĄ TWARZĄ: DR. EDWARD .
m.rekinek
,,Takie pojawianie się i odchodzenie zmieniających się norm utrudnia planowanie życia prywatnego i zawodowego, co generuje niepewność, niepewność i zależność .
Część populacji czuje się jak dziecko pozostające na utrzymaniu, niezdolne do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie lub zdrowie; co do tej pory było w ich rękach, teraz zależy od innych.
Inny sektor populacji uważa, że skradziono im …More
,,Takie pojawianie się i odchodzenie zmieniających się norm utrudnia planowanie życia prywatnego i zawodowego, co generuje niepewność, niepewność i zależność .
Część populacji czuje się jak dziecko pozostające na utrzymaniu, niezdolne do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie lub zdrowie; co do tej pory było w ich rękach, teraz zależy od innych.
Inny sektor populacji uważa, że skradziono im perspektywy na przyszłość, pracę i osobiste projekcje, autonomię.

Pojawia się frustracja, złość i agresywność. Agresja wychodzi z najbliższymi, zwłaszcza w domu rodzinnym i dziećmi. Rośnie liczba nadużyć władzy, znęcania się i napaści seksualnych; pojawia się autorytaryzm, narzucanie się, nietolerancja wobec tych, którzy mają inne zdanie.

6.1. Jak próbują podzielić i osłabić społeczeństwo?
W ten sposób wyłaniają się frakcje: zwolennicy oficjalnej wersji kontra „ zaprzeczający(etykieta stworzona przez media).
Osoby z krytycznym myśleniem przedstawiają się jako zagrożenie społeczne, jako niebezpieczeństwo, jako coś nienormalnego lub niezrównoważonego. Jednocześnie ci krytyczni ludzie czują się zagrożeni rozwijaniem negatywnych uczuć wobec tych, którzy zgadzają się z oficjalną narracją. W ten sposób zaczyna się podział społeczny, napięcia, ataki i agresje.
Jak dobrze wiemy, dzielenie i konfrontowanie populacji daje władzę tym, którzy ją utrzymują."
Wieczne Odpoczywanie Amen
Lockdown jest ponad 10 razy bardziej śmiertelny niż sama "pandemia".
pubmedinfo.org/…-smiertelny-niz-sama-pandemia/
Wieczne Odpoczywanie Amen
Niżej wymienione firmy zarobiły na szczepionkach w 2012 roku odpowiednio:

Pfizer: 4 miliardy 100 milionów dolarów,

GlaxoSmithKline: 5 miliardów 260 milionów,

Novartis: 1 miliard 180 milionów,

Merck oraz Sanofi
łącznie: 5 miliardów 270 milionów...