Clicks998
csk.news
1

Karmelitky z Alençonu Na Cestě k Úspěchu

Když Druhý Vatikánský Koncil požádal kláštery o revizi svých pravidel a ústav, karmelitánské sestry ve francouzském Alençonu zjistily, že ustanovení napsány Sv Terezií z Avily byly v pořádku.

Pokračovaly ve svém životě, jako by se Druhý Vatikánský Koncil nikdy nestal. To bylo jejich první šťastné rozhodnutí. Jejich druhé šťastné rozhodnutí bylo, když bezprostředně po Summorum Pontificum (2007), požádaly o Tradiční Latinskou Mši.

“Zjistili jsme, že obětní rozsah Mše byl málo vyjádřen ve Mši sloužené před lidmi, zatímco mimořádná forma perfektně vyjadřuje Katolickou doktrínu,” uvedla řádová sestra pro HommeNouveau.fr (5. února).

Klášter jednohlasně změnu schválil. Biskup Jacques Habert, který v té době byl v Sées, nebyl proti. Pouze sestry požádal, aby změny zavedly postupně.

Alençonské Karmelitky jsou jedny z mála evropských Karmelitánů, které zcela přijaly Nový Obřad, “Zjistili jsme, že spousta mladých lidí tohle hledalo,” říká jedna sestra.

Obrázok: carmel-alencon.fr, #newsCukzlmuori

Joske
Bůh je opatruj! Kéž by se ve svém společenství dočkaly brzkého příchodu našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista.