Němečtí vědci zkoumají vakcíny Covid

Němečtí vědci zkoumají vakcíny Covid a krev očkovaných a doporučují okamžitě ukončit očkování.

Proč tolik lidí věří jen „odborníkům“ napojeným na vlády, vakcinační firmy a Big Pharmu? Proč je tolik lidí neochotno vyslechnout názory druhé strany, tedy nezkorumpovaných odborníků, kteří navíc hovoří pod hrozbou dehonestace a trestu ze strany systému? Proč je tolik lidí hluchých k důkazům, které tito odborníci podávají, aniž by z toho měli – na rozdíl od propagátorů genových injekcí – jakékoli výhody?

Německá pracovní skupina pro analýzu vakcíny Covid zveřejnila své „shrnutí předběžných výsledků“. V obsáhlé zprávě ze 6. července skupina podrobně popisuje toxické látky nalezené ve všech zkoumaných vzorcích „vakcíny“ proti Covidu a také výrazné změny nalezené ve vzorcích krve od očkovaných jedinců. Skupina také zjistila, že čím stabilnější je obal lipidových nanočástic, tím pravděpodobnější je výskyt vedlejších účinků vakcíny.

„Abychom odvrátili přímé a bezprostřední ohrožení lidského života a veřejné bezpečnosti, vyzýváme k okamžitému zastavení programů očkování proti Covid-19,“ stojí ve zprávě skupiny.

Podle AG Vaccine Enlightenment byla tato zpráva zaslána všem členům Bundestagu a poté úřadům a médiím – celkem ji obdrželo přes 4000 lidí.

Shrnutí a odkaz na zprávu naleznete v článku Dr. Ana Maria Mihalcea ZDE (anglicky) nebo na kanálu AG Vaccine Enlightenment Telegram ZDE (německy).

The Covid Vaccine Analysis Working Group je interdisciplinární pracovní skupina, která si dala za úkol analyzovat obsah a účinky nových „vakcín proti Covid 19“. Je to mezinárodně propojená pracovní skupina s hlavním týmem více než 60 lékařů, farmaceutů, přírodních vědců, matematiků, naturopatů, právníků a novinářů.

Skupina uvedla, že vzhledem k bezprecedentní politické situaci, ve které se nachází od března 2020, nebyl obsah její zprávy předmětem obvyklého procesu vzájemného hodnocení. „Několik vysoce kvalifikovaných kolegů v naší mezinárodní síti se však kriticky podívalo na naše prezentace a poskytlo nám zpětnou vazbu.“

Toto shrnutí je předběžným, neustále se vyvíjejícím popisem našeho výzkumu a chápání takzvaných vakcín proti Covid-19 a účinků na lidské tělo – a zejména na krev, které jsme identifikovali. Shrnutí je určeno pro veřejný zájem a má podnítit další vědeckou diskusi.

Pracovní skupina pro analýzu vakcín Covid nadále úzce spolupracuje s několika mezinárodními skupinami, které provádějí podobný výzkum a dospěly k výsledkům konzistentním s našimi. Výsledky naší analýzy vakcín lze proto považovat za křížově validované.

Existují otázky, které musí uspokojivě zodpovědět výrobci vakcín a v Německu Paul-Ehrlich-Institut (agentura spolkového ministerstva zdravotnictví odpovědná za regulaci vakcín v Německu). Možné příčinné souvislosti mezi vakcínami a úmrtími se ještě musí prozkoumat.

Shrnutí předběžných zjištění, pracovní skupina pro analýzu vakcíny Covid, 6. července 2022, str. 3

Skupina zkoumala vzorky krve od 48 očkovaných osob.

Porovnání vzorků krve od neočkovaných a očkovaných lidí pomocí mikroskopie v tmavém poli ukázalo jasné změny v krvi všech lidí, kteří byli očkováni vakcínami Covid-19. Bylo tomu tak, i když tito lidé v té době ještě nevykazovali žádnou viditelnou reakci na očkování. Ve vzorcích krve očkovaných byly nalezeny komplexní struktury podobné těm ve vakcínách. Pomocí analýzy obrazu umělé inteligence (AI) bylo možné potvrdit rozdíl mezi krví očkovaných a neočkovaných lidí.

Shrnutí předběžných zjištění, pracovní skupina pro analýzu vakcíny Covid, 6. července 2022, str. 3

Pomocí malého vzorku rozborů živé krve od očkovaných a neočkovaných lidí zjistili, že umělá inteligence (AI) dokáže se 100% spolehlivostí rozlišit očkovanou a neočkovanou krev. To naznačuje, že vakcíny proti Covid-19 mohou způsobit dlouhodobé změny ve složení krve očkované osoby, aniž by si tato osoba tyto změny uvědomovala.

Krystalické útvary byly nalezeny ve všech vzorcích krve od očkovaných jedinců. „Stále jsme v procesu analýzy těchto formací,“ uvedli autoři. Skupina také pozorovala Rouleauxovy formace červených krvinek ve všech vzorcích od naočkovaných a často pozorovala neobvykle rychlý rozpad různých typů buněk v naočkované krvi.

Níže jsou uvedeny některé z mnoha obrázků ze zprávy.

Krev očkovaných Pfizerem:


Analýza obsahu lahviček s vakcínou


Shrnutí předběžných zjištění, Pracovní skupina pro analýzu vakcín proti Covidu, 6. července 2022, str. 14.

V prvním videu níže byly zkoumány různé šarže vakcíny Comirnaty (Pfizer-BioNTech) pomocí mikroskopu Zeiss Axiolab. Na konci videa jsou ukázány vzorky krve od očkovaných lidí. Ve vzorcích krve byly nalezeny struktury podobné těm v lahvičkách s vakcínou.


Ve druhém videu byly pro srovnání zkoumány dvě vakcíny proti chřipce. Rozdíly oproti „vakcíně“ Covid od společnosti Pfizer jsou jasně viditelné.


Ampulky s vakcínou od Pfizer-BioNTech, Moderna a AstraZeneca byly zkoumány pomocí rastrovací elektronové mikroskopie („SEM“) a odpovídající energeticky disperzní rentgenové spektroskopie („EDX“). Byly zjištěny následující, převážně kovové prvky:

Shrnutí předběžných zjištění, pracovní skupina pro analýzu vakcíny Covid, 6. července 2022, str. 18.

Autoři poznamenali, že počáteční výzkumy obsahu vakcín Johnson & Johnson (Janssen), Lubecavax a Influspit Tetra pomocí SEM a EDX dosud neodhalily žádné důkazy o těchto typech kontaminantů a částic. Uvedené kontaminanty obsahuje Pfizer, Moderna a AstraZeneca.

Pro zájemce o účinky poskytují autoři stručnou lékařskou poznámku na stranách 19-21 zprávy pro každou položku nalezenou podle výše uvedeného seznamu. Autoři například předpokládají, že:

„Z lékařského hlediska nemá cesium žádnou terapeutickou hodnotu; Naopak by se muselo předpokládat, že přídavek cesia naruší rovnováhu draslíku a může způsobit odumírání životně důležitých buněk (např. imunitních buněk), aby se případně urychlil nebo neohrozil účinek očkování.“

Kromě toho byl obsah lahviček s vakcínou od Moderna a Pfizer-BioNTech zkoumán pomocí indukčně vázané plazmy (“ICP”). Autoři poznamenali, že vzhledem k tomu, že bylo k dispozici pouze malé množství vzorku materiálu, jejich výsledky by měly být ověřeny jinými skupinami. Ve vzorku Moderna však skupina našla antimon.

Antimon (Sb) je přirozeně se vyskytující prvek a je definován jako vysoce toxický kov. Autoři zprávy poznamenali, že organokovové sloučeniny antimonu mají antiprotozoální/antiparazitární aktivitu. Pětimocný antimon (stibo[V]-glukonát sodný) se používá například k léčbě parazitického tropického onemocnění leishmanióza. Antimon se také nachází jako antiprotozoální adjuvans ve starých vakcínách. Existují rozdíly v toxicitě v závislosti na chemické hodnotě: oxid antimonu, protože jej lze použít jako nanomateriál, je v pětimocné formě.

Podle aktuálně dostupných výsledků byla dávka [ve vzorku vakcíny Moderna] netoxická. Jaká je hladina antimonu v testované vakcíně Moderna, zatím není jasné. Oficiální informace o výskytu antimonu ve vakcínách obecně zatím nebyly zveřejněny.

Antimon lze použít jako oxid antimonu ve formě nanočástic. Oficiální informace o struktuře nanočástic společnosti Moderna však naznačují lipozomální strukturu pro povlak mRNA.

Při současných dostupných znalostech zůstává předpoklad, že antimon má imunosupresivní účinek.

Pokud jde o potenciálně toxické důsledky, je třeba poznamenat, že vedlejší účinky pětimocného stiboglukonátu sodného podávaného přímo do krevního řečiště, jak se s největší pravděpodobností vyskytuje ve valenci v Moderně, jsou: nevolnost, zvracení, myalgie, bolest hlavy, letargie a změny EKG; při delším podávání je třeba počítat se zápalem plic, poškozením krevního obrazu a poruchou funkce jater. Když k nim dojde, závažnější poškození postihuje především játra a srdce. Toto jsou všechny klinické příhody pozorované po očkování.

Shrnutí předběžných zjištění, pracovní skupina pro analýzu vakcíny Covid, 6. července 2022, str. 28, 29

Stabilita lipidových nanočástic

mRNA potřebuje ochranný obal, aby se dostala do buněk. Tento ochranný obal se skládá z nanolipidů. Nanolipidy jsou stabilizovány vrstvami polyethylenglykolu („PEG“). PEG se skládá z řetězců různých délek. Struktura nanolipidové částice, která chrání mRNA, je schematicky znázorněna níže:


Shrnutí předběžných zjištění, pracovní skupina pro analýzu vakcíny Covid, 6. července 2022, str. 22.

Níže je schematické znázornění defektní lipidové nanočástice.

Shrnutí předběžných zjištění, Pracovní skupina pro analýzu vakcín proti Covidu, 6. července 2022, str. 25

Stabilita obalu lipidových nanočástic úzce souvisí s výskytem vedlejších účinků a poškození vakcíny. Čím stabilnější je tento obal, tím větší množství mRNA vstupuje do buněk, kde pak probíhá produkce spike proteinů. Tyto výsledky jsou v souladu se zjištěními patologů, kteří prováděli pitvy lidí, kteří zemřeli v důsledku poškození vakcínou. V poškozené tkáni byly zjištěny spike proteiny. Vědci mají podezření, že samotný spike protein je toxický.

Shrnutí předběžných zjištění, pracovní skupina pro analýzu vakcíny Covid, 6. července 2022, str. 3

Masívne bio-štruktúry sú nachádzané v telách očkovaných

Údaje sú jasné: Žiadne zdravé dieťa by nemalo byť očkované touto "vakcínou" proti "covidu" ! - gloria.tv

Ředitel pohřebního ústavu ukazuje: „Toto jsem vytáhl z žil zemřelých očkovaných lidí“ (video) - gloria.tv

Ředitel životního pojištění odhalil, že počet úmrtí mezi pracujícími vzrostl o 40 %: „Prostě neslýc…
Public domain
Zuzana Schlosserova shares this
1.1K
Honza2
U toho cesia, to je zájímavé v tom že údajně ty lahvičky s očkovací látkou ve tmě světélkují.