Brat od pokuty
Pokój Wam
Modlę się o wylanie Ducha Świętego na kaznodzieje i tych co za nim idą 🙏 🙏

Pokój Wam
Nemo potest duobus dominis servire !
Króluj nam Chryste !