INWENTARYZACJA BYDŁA. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE – CZY BRAĆ UDZIAŁ W SPISIE LUDNOŚCI? – KAŻDY MA DAĆ SOBIE SAM! Ale… IDZIEMY NA CAŁOŚĆ!!! Naszym obowiązkiem przed dziećmi jest zorganizowanie na czas pisemnej odmowy udziału w Spisie Powszechnym Ludności, aby w odpowiednim czasie UZYSKAĆ DOWÓD dla przyszłych postępowań sądowych przeciwko temu, że spis ludności jest podstawą do uzyskania …More
INWENTARYZACJA BYDŁA. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE – CZY BRAĆ UDZIAŁ W SPISIE LUDNOŚCI? – KAŻDY MA DAĆ SOBIE SAM! Ale… IDZIEMY NA CAŁOŚĆ!!! Naszym obowiązkiem przed dziećmi jest zorganizowanie na czas pisemnej odmowy udziału w Spisie Powszechnym Ludności, aby w odpowiednim czasie UZYSKAĆ DOWÓD dla przyszłych postępowań sądowych przeciwko temu, że spis ludności jest podstawą do uzyskania od nas DOMNIEMANEJ ZGODY na wpisanie nas do ewidencji emigrantów do deportacji i musimy temu zapobie
olek19801

JAK ODMÓWIĆ UDZIAŁU W SPISIE LUDNOŚCI? - PROCEDURA ODMOWY GUS - Odkrywamy Zakryte

INWENTARYZACJA BYDŁA. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE – CZY BRAĆ UDZIAŁ W SPISIE LUDNOŚCI? – KAŻDY MA DAĆ SOBIE SAM! Ale… IDZIEMY NA CAŁOŚĆ!!! …
olek19801
Jak legalnie uniknąć szczepionek, maseczek i spisu powszechnego? Mec. Jacek Wilk [Expert w Bentleyu]
youtube.com/watch?v=rIggxmfzHVI
olek19801
Informacja dla rodziców! Wejdź na stronę:
cioz-dobrostan.pl