pl.news
42.4K
Jan Kanty Lipski
Więc wszystkich ich można szantażować i dlatego są tak spolegliwi. Polityka haka.
Sławomir Sokołowski
Kapłan to też człowiek, jest narażony na pokusy jak każdy z nas. Problem w tym, że kapłan, jako przewodnik, pasterz, powinien umieć pokus unikać..
Gdyby był wstydliwy, to na 99% - nie upadłby w taki sposób, bo nawet nie spojrzałby na niewiastę..., tym bardziej - nie spojrzałby pożądliwie, co dzisiaj jest normą, ponieważ niemal wszystkie kobiety są nagie...
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
Człowiek gdy decyduje się oddać swoje ciało i dusze pod posługę Chrystusa musi wpierw zwalczyć w 100% pożądliwości i napory grzeszne ciała - siłą i mocą swojej duszy ! wtedy dopiero może składać śluby kapłańskie lib zakonne !

List do Galatów
Napięcie między "duchem" a "ciałem"4

16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży …More
Człowiek gdy decyduje się oddać swoje ciało i dusze pod posługę Chrystusa musi wpierw zwalczyć w 100% pożądliwości i napory grzeszne ciała - siłą i mocą swojej duszy ! wtedy dopiero może składać śluby kapłańskie lib zakonne !

List do Galatów
Napięcie między "duchem" a "ciałem"4

16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6.
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 26 Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.
CÓRKA MARYI